Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eskimos do 31 grudnia musi spłacić 100 mln złotych kredytu

Eskimos do 31 grudnia musi spłacić 100 mln złotych kredytu

Zarząd Spółki ESKIMOS S.A. informuje, iż nie spłacił kredytu w kwocie 100 mln zł., zaciągniętego w banku BOŚ BANK S.A. , wykorzystanego w całości na sfinansowanie Programu stabilizacji cen na rynku jabłek.

Program ten Spółka realizowała w ścisłej współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa _KOWR_. Kredyt zabezpieczony był gwarancją wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. do kwoty 80 mln zł. oraz KOWR do kwoty 20 mln zł. W związku z tym faktem w dniu 25 lipca podpisana została promesa na mocy której KOWR będący jednym z gwarantów stanie się jedynym wierzycielem Spółki z tytułu przedmiotowego kredytu.

Spłata wierzytelności ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2019 r., przy oprocentowaniu 2,88 % w stosunku rocznym.

www.e-sadownictwo.pl