Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Europejczycy spożywają za mało owoców i warzyw

Europejczycy spożywają za mało owoców i warzyw

Karolina Załuska, analityk sektora rolno-spożywczego , BNP Paribas 

Według najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat, ponad jedna trzecia Europejczyków przyznaje, że nie spożywa codziennie owoców i warzyw, co może przekładać się na poważne problemy zdrowotne.

Europejczycy częściej sięgają po owoce niż warzywa. 64% twierdzi, że owoce konsumuje codziennie, w tym 37% je owoce raz dziennie, a 27% deklaruje ich spożywanie dwa razy dziennie lub więcej. Oznacza to jednak, że ponad jedna trzecia Europejczyków (36%) spożywa je znacznie rzadziej, lub w ogóle (około 2%).

Konsumpcja owoców przez Polaków pozostaje w tyle za średnią europejską – 58% Polaków deklaruje, że spożywa owoce każdego dnia. Z kolei 5% Polaków twierdzi, że sięga po nie rzadziej niż raz w tygodniu. Wg danych GUS, przeciętne roczne spożycie owoców i ich przetworów w gospodarstwach domowych ogółem oscyluje wokół 43,5 kg na 1 osobę, w tym owoców świeżych około 42 kg/osobę.

Kraje o najbardziej regularnym spożywaniu owoców to Włochy (85% ludności konsumuje owoce codziennie), Portugalia (81%), Hiszpania (77%) i Irlandia (74%). Populacje o najniższym spożyciu owoców to Litwa, Bułgaria i Łotwa, gdzie mniej niż 40% ludności deklaruje codzienne spożycie owoców.

Jeśli chodzi o warzywa, to 64% Europejczyków deklaruje, że konsumuje je codziennie, ale w tym tylko 23% sięga po warzywa dwa razy dziennie lub częściej. Ponad jedna trzecia robi to rzadziej niż raz dziennie. Z drugiej strony zaledwie 3% je warzywa rzadziej niż raz w tygodniu, a niespełna 1% twierdzi, że w ogóle nie spożywa warzyw.

Polacy pozostają w tyle również za średnią europejską spożycia warzyw – 61% populacji deklaruje, że konsumuje warzywa każdego dnia. Wg danych GUS, przeciętne roczne spożycie warzyw i ich przetworów w gospodarstwach domowych ogółem oscyluje wokół 59 kg na 1 osobę, w tym warzyw świeżych ok 48 kg/osobę.

Kraje o największej konsumpcji warzyw to Irlandia (84% populacji je codziennie warzywa), Belgia (84%) i Włochy (80%). Populacje o najniższym spożyciu warzyw  to Łotwa, Rumunia, Węgry, Litwa i Bułgaria, gdzie mniej niż połowa obywateli deklaruje spożywanie warzyw każdego dnia.

Dane Eurostatu wywołują niepokój, gdyż oznaczają, że  znaczna część populacji europejskiej nie spełnia zalecanego celu spożycia pięciu porcji owoców i warzyw dziennie. Takie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia opierają  się na szerokim dorobku naukowym potwierdzającym rolę owoców i warzyw w ochronie przed chorobami układu krążenia, niektórymi nowotworami, cukrzycą typu 2 i otyłością.

Źródło: agronomist.pl