Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > FDA wprowadza zmiany w programie bezpieczeństwa żywności

FDA wprowadza zmiany w programie bezpieczeństwa żywności

Szef amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) zapowiedział gruntowne zmiany w programie bezpieczeństwa żywności agencji w celu ochrony dostaw żywności w USA i promowania lepszego odżywiania.

Program Human Foods będzie prowadzony przez jednego dyrektora, który będzie nadzorował bezpieczeństwo żywności, politykę i niektóre obowiązki regulacyjne oraz podlegał szefowi agencji. Zmiany zreformują programy żywności dla ludzi i prace Biura ds. Regulacyjnych FDA, które zajmuje się inspekcjami, testami laboratoryjnymi, operacjami importowymi i dochodzeniowymi. Nowa struktura obejmować będzie nowe centrum zajmujące się żywieniem oraz biuro odpowiedzialne za koordynację z władzami państwowymi i lokalnymi, aby zapewnić lepszą współpracę i wsparcie działań kontrolnych na szczeblu państwowym. Zmiany spowodują również utworzenie Komitetu Doradczego ds. Żywności złożonego z zewnętrznych ekspertów w zakresie bezpieczeństwa żywności, żywienia i technologii.

Zmiany pokłosiem fali krytyki

Deklaracja zmian w programach FDA jest pokłosiem analiz postępowania agencji w związku z długotrwałym niedoborem na rynku preparatów dla niemowląt w USA. A także fali krytyki, że FDA była zbyt powolna, aby zająć się innymi kwestiami związanymi z żywieniem i bezpieczeństwem żywności. W ub.r. FDA zleciła wewnętrzny przegląd postępowania FDA z przepisami dotyczącymi preparatów dla niemowląt oraz zewnętrzny przegląd programu Human Foods przez Fundację Reagana-Udalla.

Zewnętrzna kontrola potwierdziła, że system żywnościowy w USA jest ogólnie uznawany za bezpieczny, ale była bardzo krytyczna wobec działań FDA, zwracając uwagę na brak jednej, jasno określonej osoby do kierowania programem żywnościowym i ciągłego zamieszania, które doprowadziło do niezdecydowania i bezczynności.

Jakie zmiany w programie Human Foods?

Proponowane zmiany koncentrują się na ochronie i promowaniu bezpiecznych, pożywnych dostaw żywności w USA, które szybciej dostosowywać się będą do ciągle zmieniającego się i ewoluującego środowiska. Proponowane podejście uwzględnia zalecenia przedstawione w raportach z kontroli i uwzględnia informacje zwrotne od interesariuszy, a także głosy pracowników pracujących w programie Human Foods. Przekazanie Programu pod kierownictwo jednego lidera, który podlega bezpośrednio Komisarzowi, jednoczy i podnosi poziom programu, jednocześnie umożliwiając agencji nadzorowanie żywności w bardziej skuteczny i wydajny sposób.

Inne kluczowe elementy proponowanej nowej organizacji Human Foods Program obejmują m.in.:

  • Utworzenie Centrum Doskonałości w Żywieniu, które priorytetowo traktuje ciągłe wysiłki agencji, aby pomóc amerykańskim konsumentom w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów żywieniowych, w tym poprzez współpracę z przemysłem w celu oferowania zdrowszych, bardziej odżywczych produktów spożywczych. FDA proponuje utworzenie w ramach tego centrum Biura Żywności Krytycznej, zgodnie z zaleceniami Ustawy Consolidated Appropriations Act z 2023 r.
  • Ustanowienie Biura Partnerstwa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Żywności, które skupi się na podnoszeniu, koordynowaniu i integrowaniu działań FDA w zakresie bezpieczeństwa żywności i reagowania z partnerami stanowymi i lokalnymi regulacyjnymi, aby skuteczniej realizować wizję Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Żywności, jak przewidziano Ustawa Food Safety Modernization Act of 2011 z 2011 r. Ta nowo zaproponowana struktura zapewni lepszą współpracę i wsparcie działań kontrolnych na szczeblu państwowym.
  • Aby wesprzeć naukowo uzasadnione działania agencji w zakresie podejmowania decyzji, zostanie powołany Komitet Doradczy ds. Żywności. Komitety doradcze są powszechnie wykorzystywane do uzyskiwania niezależnych porad eksperckich w różnych kwestiach.
  • Większy nacisk zostanie położony też na wzmocnienie technologii informatycznych i możliwości analitycznych FDA. Ten obszar zainteresowania będzie wspierał pracę programu Human Foods, umożliwiając łatwiejszą komunikację, wydajniejsze operacje i ulepszone algorytmy ryzyka empirycznego, aby kierować priorytetami programu i pracami w terenie.

www.foodfakty.pl