Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Fundusze na promocję w 2017

Fundusze na promocję w 2017

133 mln EUR – to kwota, którą Komisja Europejska w Rocznym Programie Prac na 2017 rok przeznacza na programy informacyjne i promocyjne wszystkich państw członkowskich. W tym: na programy proste 90 mln EUR oraz na programy multi 43 mln EUR.

Organizacje branżowe lub międzybranżowe, reprezentatywne dla danego sektora, a także organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, uznane przez państwa członkowskie, będą mogły pozyskać te środki na promocję produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

KE przeznacza na programy proste:

a) skierowane na rynek wewnętrzny 22,5 mln EUR, w tym:

– 12 375 tys EUR na temat 1 − programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości i rozpoznawalności unijnych systemów jakości, określonych
w artykule 5 (4 ) a, b i c rozporządzenia (UE ) 1144/2014,

– 10 125 tys. EUR na temat 2 − programy informacyjne i promocyjne mające na celu podkreślenie specyficznych metod unijnej produkcji i charakterystyki europejskich produktów rolno – żywnościowych i systemów jakości, o których mowa w artykule 5 (4 ) d rozporządzenia (UE ) 1144/2014,

b) skierowane na rynek krajów trzecich 63 mln EUR, w tym:

– 14 750 tys. EUR na temat 3 − programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: Chiny (zawierające Hong Kong, Makao), Japonia, Korea Południowa, Tajwan, region Płd.-Wsch. Azji lub Indie,

– 11 600 tys. EUR na temat 4 − programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: USA, Kanady i Meksyk,

– 8 450 tys. EUR na temat 5 − programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: Afryka, Bliski Wschód lub Turcja,

– 11 600 tys. EUR na temat 6 − programy informacyjne i promocyjne skierowane na inne obszary geograficzne niż te, wskazane w tematach 3, 4 i 5,

– 12 600 tys. EUR na temat 7 − programy informacyjne i promocyjne dot. produktów mleczarskich i produktów z mięsa wieprzowego lub obu tych produktów, skierowane na rynek krajów trzecich,

– 4 000 tys. EUR na temat 8 − programy informacyjne i promocyjne dot. produktów z mięsa wołowego, skierowane na rynek krajów trzecich,

c) w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych specyficznych problemów (w ramach dodatkowego naboru) 4,5 mln EUR.

 Produkty kwalifikowane w ramach tematów 7 i 8 znajdują się w części XVII aneksu I do rozporządzenia (EU) nr 1308/2013 w odniesieniu do produktów z mięsa wieprzowego i w części XVI aneksu I do tego rozporządzenia w odniesieniu do produktów mleczarskich.

KE przeznacza na programy multi:

a) skierowane na rynek wewnętrzny 15 050 tys. EUR mln EUR, w tym:

– 15 050 tys. EUR na tematA − programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości zrównoważonego rolnictwa i roli rolnictwadla działań na rzecz klimatu i środowiska, 

b) skierowane na rynek wewnętrzny lub na rynek krajów trzecich 27 950 tys. EUR mln EUR,
w tym:

– 15 050 tys. EUR na tematB − programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości i rozpoznawalności unijnych systemów jakości, określonych
w artykule 5(4) (a), (b) i (c) rozporządzenia (UE) 1144/2014,

– 12 900 tys EUR na tematC − programy informacyjne i promocyjne mające na celu podkreślenie specyficznych metod unijnej produkcji i charakterystyki europejskich produktów rolno spożywczych,  określonych w artykule 5(4)(d) rozporządzenia (UE) 1144/2014.

Źródło: www.minrol.gov.pl z dnia 15.11.2016 roku