Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > GIJHARS wzmacnia system ochrony produktów ChNP, ChOG, GTS

GIJHARS wzmacnia system ochrony produktów ChNP, ChOG, GTS

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uruchamia nową usługę służącą do zgłaszania wszelkich podejrzeń naruszenia przepisów z zakresu systemu chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) – skrzynkę e-mail: .
Skrzynka e-mail umożliwi obywatelom, przedsiębiorcom oraz podmiotom administracji publicznej zgłaszanie zaobserwowanych nielegalnych działań na rynku dotyczących ochrony produktów ChNP, ChOG oraz GTS, co bezpośrednio przyczyni się do skuteczniejszego monitorowania stosowania zarejestrowanych nazw w odniesieniu do produktów wprowadzonych rynek i ochrony przed oszustwami oraz fałszerstwami certyfikowanych produktów.
Funkcjonowanie ogólnopolskiej skrzynki uszczelni system kontroli rynku zarejestrowanych produktów na wszystkich etapach produkcji, a także w obrocie detalicznym i hurtowym, w sklepach stacjonarnych, internetowych, czy na targowiskach.
Zgłoszenia wszelkich podejrzeń naruszenia prawa dotyczącego ochrony certyfikowanych produktów możliwe będzie na skrzynkę e-mail   za pośrednictwem wygodnego formularza, dostępnego na stronie Inspekcji w zakładce „produkty regionalne i tradycyjne”.