Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Glifosat zostaje z nami jeszcze na co najmniej na 10 lat

Glifosat zostaje z nami jeszcze na co najmniej na 10 lat

Kontrowersyjny herbicyd uzyska odnowienie zatwierdzenia w Unii Europejskiej na 10 lat (z pewnymi ograniczeniami).

Państwa członkowskie dwukrotnie nie osiągnęły wymaganej większości kwalifikowanej, aby odnowić lub odrzucić zatwierdzenie glifosatu. Po raz pierwszy miało to miejsce 13 października, a po raz drugi dzisiaj, czyli 16 listopada. 

W efekcie, zgodnie z prawodawstwem UE i wobec braku wymaganej większości po obu stronach Komisja Europejska jest obecnie zobowiązana do przyjęcia decyzji przed dniem 15 grudnia 2023 r., kiedy wygasa obecny okres zatwierdzenia. 

Komisja w oparciu o kompleksowe oceny bezpieczeństwa przeprowadzone przez odpowiednie unijne urzędy wraz z państwami członkowskimi UE przystąpi teraz do odnowienia zatwierdzenia glifosatu na okres 10 lat, z zastrzeżeniem pewnych nowych warunków i ograniczeń. 

Ograniczenia te obejmują zakaz stosowania przed zbiorami jako środka osuszającego oraz potrzebę wprowadzenia pewnych środków w celu ochrony organizmów niebędących przedmiotem zwalczania. Za krajowe udzielenie zezwoleń odpowiadają państwa członkowskie. Przy czym w dalszym ciągu mogą ograniczać warunki jego stosowania na poziomie krajowym lub regionalnym.

www.sad24.pl