Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Globalna Strategia Bezpieczeństwa Żywności WHO na lata 2022-2030

Globalna Strategia Bezpieczeństwa Żywności WHO na lata 2022-2030

Bezpieczna żywność jest podstawowym wyznacznikiem zdrowia człowieka. Obecnie żywność jest produkowana, zarządzana, dostarczana i konsumowana w taki sposób, w jaki nie można było przewidzieć dwie dekady temu. Czynniki te wymagają świeżego, globalnego podejścia do poprawy bezpieczeństwa żywności, które ma na celu wzmocnienie krajowych systemów bezpieczeństwa żywności i międzynarodowej współpracy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już po raz trzeci opublikowała swoją Globalną Strategię Bezpieczeństwa Żywności zaktualizowaną na lata 2022-2030.

Najważniejsze priorytety Globalnej Strategii Bezpieczeństwa Żywności na lata 2022-2030

  1. Wzmocnienie krajowych systemów kontroli żywności

Właściwe organy będą w stanie ustanowić i wzmocnić krajowe systemy kontroli żywności poprzez ocenę i poprawę kluczowych elementów.

  1. Identyfikowanie i reagowanie na wyzwania związane z bezpieczeństwem żywności wynikające z globalnych zmian i transformacji systemów żywnościowych

Rządy krajowe muszą być w stanie identyfikować globalne zmiany w systemach żywnościowych i proaktywnie na nie reagować. Globalny transport żywności może potencjalnie wpłynąć na bezpieczeństwo żywności.

  1. Poprawa wykorzystania informacji o łańcuchu żywnościowym, dowodów naukowych i oceny ryzyka w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem

Interesariusze zajmujący się bezpieczeństwem żywności muszą być w stanie podejmować decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem i alokować środki na wzmocnienie krajowych systemów bezpieczeństwa żywności z wykorzystaniem informacji o łańcuchu żywnościowym, dowodów naukowych, informacji technicznych i ekonomicznych oraz oceny ryzyka.

  1. Wzmocnienie zaangażowania interesariuszy i informowanie o ryzyku

Interesariusze zajmujący się bezpieczeństwem żywności mają wspierać Kulturę Bezpieczeństwa Żywności i zachęcać do indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywności.

  1. Promowanie bezpieczeństwa żywności jako istotnego elementu w gospodarstwie domowym, regionalnym i międzynarodowym handlu artykułami spożywczymi

Rządy krajowe muszą uznać bezpieczeństwo żywności za istotny element strategii sukcesu gospodarczego krajowej produkcji żywności w handlu krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Państwa członkowskie powinny zmodyfikować, przeprojektować lub wzmocnić swoje krajowe bezpieczeństwo żywności poprzez implementację odpowiednich systemów w oparciu o strategiczne obszary priorytetowe i cele strategiczne w tej strategii. Tak jak systemy bezpieczeństwa żywności w państwach członkowskich na różnych etapach rozwoju priorytetyzacja działań strategicznych powinna być dostosowana do wyjątkowej sytuacji każdego kraju.

Po wdrożeniu krajowego systemu kontroli żywności konieczne jest sprawdzenie, czy jest on prawidłowo wdrożony i że działa skutecznie, ma zdolność i możliwości, aby przejść ciągłe doskonalenie i dostosowanie się do postępu nauki i technologii. Klucze do sukcesu to identyfikacja oczekiwanych rezultatów oraz ustalanie, komunikowanie i osiąganie odpowiednich celów.

Więcej informacji w linku: foodfakty.pl