Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Green claims – oświadczenia środowiskowe – kolejny etap prac

Green claims – oświadczenia środowiskowe – kolejny etap prac

6 listopada br. w Parlamencie Europejskim odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (ENVI). Podczas tego posiedzenia zostanie zaprezentowany i omówiony Projekt Raportu dot. projektu dyrektywy PE i Rady w sprawie Uzasadnień wyraźnych oświadczeń środowiskowych i informowanie o nich (dyrektywa w sprawie oświadczeń środowiskowych).

Zaproponowano kilka ważnych zmian, między innymi w ramach procedury oceny oświadczeń środowiskowych:

  • wprowadzono weryfikację procedur krajowych przez Komisję Europejską,
  • odniesiono się do kosztu oceny uzasadnień w następujący sposób: „Ustanawiając procedury, o których mowa w ust. 1 i 2, państwa członkowskie zapewniają, aby koszt weryfikacji i certyfikacji był proporcjonalny do złożoności uzasadnienia wniosku oraz wielkości i obrotu przedsiębiorców wnioskujących o weryfikację i certyfikację, ze szczególnym uwzględnieniem do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.”
  • Wprowadzono również propozycję, aby urzędy oceniające uzasadnienia oświadczeń przedstawiały przewidywany czas weryfikacji: „Oceniający przedstawiają przedsiębiorcy szacunkowy czas trwania procedury weryfikacji w dniu otrzymania wniosku o weryfikację i certyfikację”.

Niezmiernie ważne jest również to, że wprowadzono limit czasowy 12 miesięcy dla Komisji Europejskiej na przyjęcie rozporządzeń wykonawczych.

Poprawki do projektu Raportu mogą być składane w ramach ENVI do 9 listopada br.

Jest szansa, że projekt będzie przekazany wkrótce na I czytanie PE.

Projekt raportu dostępny jest tutaj: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ45/PR/2023/11-06/1286659EN.pdf 

www.igifoodlaw.com