Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Grupy konsumenckie złożyły skargę do Komisji Europejskiej przeciwko głównym producentom za mylące oznakowanie na plastikowych butelkach

Grupy konsumenckie złożyły skargę do Komisji Europejskiej przeciwko głównym producentom za mylące oznakowanie na plastikowych butelkach

7 listopada 2023 r. Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC) i organizacje członkowskie z 13 krajów zgłosiły Komisji Europejskiej wprowadzające w błąd twierdzenia handlowe dotyczące możliwości recyklingu, które zamieszczane są na plastikowych butelkach największych producentów żywności. Raport powstał przy współpracy z ClientEarth i Environmental Coalition on Standards (ECOS).

Przeciętny europejski konsument wypija około 118 litrów wody butelkowanej rocznie, a 97% tej wody jest pakowana w plastikowe butelki. Butelki po napojach są jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi na europejskich plażach. Branża napojów stosuje twierdzenia odnoszące się do możliwości recyklingu, które według wspomnianych organizacji konsumenckich są niejasne, niedokładne lub niewystarczająco uzasadnione.

Organizacje konsumenckie wyróżniły trzy kluczowe zastrzeżenia:

  • „W 100% nadający się do recyklingu” – Ten niejednoznaczny termin zależy od wielu czynników, takich jak dostępna infrastruktura do zbierania materiału, skuteczność procesu sortowania lub odpowiednie procesy recyklingu. Szacuje się, że wskaźnik recyklingu korpusów butelek PET na napoje wynosi w UE około 55%. Szansa na to, że ponowne stanie się butelką wynosi około 30%.
  • „W 100% z recyklingu” – Twierdzenie to błędnie sugeruje, że kompletna butelka jest wykonana w całości z materiałów pochodzących z recyklingu. Zgodnie z prawem UE zakrętki do butelek nie mogą być wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Ponadto etykiety rzadko są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Dodatkowo powszechną praktyką jest też dodawanie plastiku niepochodzącego z recyklingu do korpusu butelki.
  • Stosowanie zielonych symboli, logotypów, grafik – Zielone logo, logo zamkniętego obiegu lub obrazy natury są powszechnie wykorzystywane do oznakowania butelek z wodą w całej Europie. Może to tworzyć fałszywe wyobrażenie o neutralności dla środowiska, zamkniętym obiegu plastiku, a nawet wrażenie pozytywnego wpływu na środowisko.

BEUC i jej członkowie złożyli skargę do Komisji Europejskiej i sieci organów ochrony konsumentów (CPC), wzywając je do wszczęcia dochodzenia. Organizacje wzywają władze do dopilnowania, aby przedsiębiorcy przestali wprowadzać konsumentów w błąd, posługując się powyższymi twierdzeniami.

Ursula Pachl, zastępca dyrektora generalnego BEUC, skomentowała: „Stosowanie oświadczeń w 100% z recyklingu/nadający się do recyklingu lub wyświetlanie obrazów natury i ekologicznych materiałów wizualnych, które sugerują, że plastik jest przyjazny dla środowiska, wprowadza konsumentów w błąd. Takie informacje można jednak znaleźć na wielu butelkach z wodą sprzedawaną w całej Europie. Problem w tym, że nie ma gwarancji, że po wyrzuceniu do kosza butelka zostanie w pełni poddana recyklingowi”.

www.foodfakty.pl