Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > GUS: Słabsze zbiory owoców z drzew, warzyw – na poziomie z 2016 r.

GUS: Słabsze zbiory owoców z drzew, warzyw – na poziomie z 2016 r.

PAP

W tym roku przez wiosenne przymrozki zbiory owoców z drzew będą o 30-35 proc. niższe niż przed rokiem i wyniosą 2,6-2,8 mln ton, a zbiory warzyw GUS szacuje na 4,5 mln ton, czyli na poziomie ubiegłego roku.

Jak poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny, bieżący sezon jest dla sadownictwa wyjątkowo trudny. Fala wiosennych przymrozków (w końcu pierwszej dekady maja) spowodowała znaczne uszkodzenia w sadach jabłoniowych odmian późniejszych. Jednocześnie w wielu rejonach kraju warunki agrometeorologiczne były niekorzystne dla uzyskania dobrej jakości owoców: z jednej strony sprzyjały występowaniu chorób i szkodników, a drugiej utrudniały prawidłową ochronę. Obok niższego plonowania, w bieżącym sezonie problemem może być więc także słaba jakość owoców.

Uszkodzenia przymrozkowe są zróżnicowane nie tylko w zależności od gatunku, ale także odmiany oraz położenia i wieku plantacji.

We wrześniu sytuacja w sadach jabłoniowych i tegoroczna produkcja jabłek została oceniona nieco lepiej od przewidywanej w lipcowym szacunku. Na ogół mniejsza liczba owoców na drzewach umożliwiła lepsze ich dorastanie i wyrośniecie. Jednak nasilenie się chorób, m.in. grzybowych, może spowodować wystąpienie dużych strat w przechowywaniu.

Obecnie szacuje się, że zbiory jabłek, w zależności od dalszych warunków, mogą wynieść 2,4 – 2,6 mln t, tj. średnio o ok. 30 proc. mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Przewiduje się także ponad 25-proc. spadek produkcji gruszek, ich zbiory ocenia się na niespełna 60 tys. t.

Według szacunku rzeczoznawców tegoroczne zbiory wiśni i czereśni były o przeszło 60 proc. mniejsze niż w roku ubiegłym. Produkcja z sadów wiśniowych oszacowano na ponad 70 tys. t, natomiast z sadów czereśniowych na niewiele ponad 20 tys. t. Na ok. 60 tys. t ocenia się zbiory śliwek, czyli o ponad 40 proc. mniej od produkcji z roku poprzedniego. Łączną produkcję pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) oszacowano na ok. 10 tys. t, tj. o ponad połowę mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Produkcję owoców jagodowych oceniono na ok. 0,5 mln t, czyli o ok. 15 proc. mniej niż w roku poprzednim. Uszkodzenia spowodowane przez wiosenne przymrozki przyczyniły się do znacznego obniżenia plonowania malin, porzeczek czarnych oraz truskawek; o 20 proc. mniej zebrano agrestu.

GUS szacuje, że w tym roku zbiory truskawek ogółem wyniosły ok. 177 tys. t, tj. o ok. 10 proc. mniej od produkcji uzyskanej w roku 2016. Zbiory malin szacuje się o ok. 20 proc. niższe od ubiegłorocznych, tj. w wysokości ponad 100 tys. t. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oceniono na ok. 130 tys. t (w tym porzeczek czarnych na ok. 100 tys. t).

Tegoroczną łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się, podobnie jak w szacunku wstępnym, na ok. 4,5 mln t, tj. na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na ok. 1 mln t, a kalafiorów na 235 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie 655 tys. t, zbiory marchwi szacuje się na ponad 810 tys. t, natomiast buraków ćwikłowych na ok. 330 tys. t. Tegoroczna produkcja ogórków została oszacowana na niespełna 245 tys. t, a pomidorów na ponad 250 tys. t.

Zbiory pozostałych gatunków warzyw łącznie przewiduje się na blisko 980 tys. ton.

Źódło: portalspozywczy.pl z dnia 28.09.2017 roku