Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > GUS wie, ile mamy sadów

GUS wie, ile mamy sadów

GUS

W styczniowym komunikacie Głównego Urzędu Statystyki na temat wykorzystania gruntów rolnych w Polsce znajdujemy aktualne dane o strukturze praw ogrodniczych. W 2015 r. mieliśmy 1 404 900 gospodarstw posiadających użytki rolne, z tego 1 382 000 miało ich ponad 1 hektar. W grupie poniżej 10 ha znajduje się 73,2% polskich gospodarstw rolnych – 1 030 000, tych o powierzchni 1000 ha jest 270. Powierzchnia użytków rolnych to 16 297 656 ha, z czego na sady przypada 349 900 ha (2,1%).

Sady posiadało 156 995 gospodarstw, łączna powierzchnia tych upraw trwałych wynosiła 349 900 ha i była wyższa od zanotowanej rok wcześniej o 2,4%. 
Pierwsza dziesiątka województw o największej powierzchni sadów: 1. mazowieckie (111 272 ha), 2. lubelskie (79 732 ha), 3. łódzkie (38631 ha), 4. świętokrzyskie (36 713 ha),  5. wielkopolskie (16 344 ha), 6. zachodniopomorskie (14 524 ha), 7. małopolskie (10 105 ha), 8. podkarpackie (8713 ha), 9. kujawsko-pomorskie (6435 ha), 10. podlaskie  6378 ha.
Najwięcej sadowników pracuje w województwach: lubelskim (48 972), mazowieckim (30 012), świętokrzyskim (17 288), podkarpackim (12 089), małopolskim (11 139), łódzkim (10 297).
Struktura wielkościowa sadów w gospodarstwach indywidualnych przedstawia się następująco: w przedziale 1-2 ha znajduje się 27919 gospodarstw, 2-3 ha – 21464, 3-5 ha – 30 906, 5-10 ha – 41 347, 10-15 ha – 17 055, 15-20 ha – 6609, 20-30 ha – 5019,  30-50 ha – 2164, 50-100 ha – 1144, ponad 100 ha 507.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 12.02.2016 roku