Branża

GUS zbada sady

W dniach 7 – 30 listopada w wylosowanych gospodarstwach sadowniczych na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie sadów według gatunków i odmian. Do wszystkich wylosowanych sadowników zostanie przesłany list z GUS  wraz ze szczegółową informacją o badaniu.

Badanie w terminie od 7 do 12 listopada można wykonać samodzielnie za pomocą aplikacji internetowej. Natomiast od 13 do 30 listopada z wylosowanymi sadownikami będą kontaktować się (osobiście lub telefonicznie) ankieterzy  GUS.

Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji sadowniczej, a także posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Zebrane informacje o sadach zostaną udostępnione na stronie internetowej GUS i mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji gospodarczych, także dla samych sadowników.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 02.11.2017 roku