Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Harmonogram PROW 2014-2020 ustalony

Harmonogram PROW 2014-2020 ustalony

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się czwartek 21 stycznia 2016 roku  z przedstawicielami mediów, aby przekazać informacje o opracowanym w resorcie harmonogramie wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz o stanie realizacji płatności bezpośrednich za rok 2015.

– W bieżącej perspektywie finansowej mamy 13,5 mld euro, czyli o 3,7 mld euro mniej niż w latach 2007-2013.  Obecnie tylko 9 proc. środków przeznaczonych jest na wzmocnienie przedsiębiorczości, ale pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą na skierowanie części pieniędzy pochodzących z polityki spójności na tereny wiejskie – poinformował podsekretarz stanu.

Wiceminister przedstawił główne działania PROW 2014-2020 oraz terminy ich wdrażania.

Omawiając stan realizacji płatności bezpośrednich podsekretarz stanu stwierdził, że:

– Tempo ich realizacji nie jest zadowalające, choć harmonogram ich wypłat mieści się w dopuszczalnych prawem terminach.

Według wiceministra przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w niedostatecznym nadzorze nad zamówieniem i prawidłowością wykonania systemu informatycznego przez wykonawcę, a także w niedotrzymaniu umów i przyjętych zobowiązań.

– O problemach wykonawca poinformował pismem z 18 listopada 2015 roku, czyli na dzień przed objęciem przeze mnie funkcji podsekretarza stanu, nie są to jednak szczegóły, które interesują rolników – zwrócił uwagę wiceminister Zarudzki.

– Rolników interesuje to czy otrzymają należne im środki na konto, tym bardziej, że za nimi bardzo trudny rok, w którym wielu z nich dotknęła susza oraz trudna sytuacja na rynkach rolnych – dodał podsekretarz stanu – dlatego podjęliśmy szybkie decyzje.

W ramach wypłat z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacono od 16 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r. 2,68 mld zł dla ponad 1 mln rolników. W sumie, do końca ubiegłego roku wypłacono ponad 20 proc całkowitej koperty finansowej na płatności bezpośrednie.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował również o przygotowaniu  nowej linii kredytowej w formie sześciomiesięcznego kredytu obrotowego.

Źródło: www.minrol.gov.pl z dnia 21.01.2016 roku