Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Hiszpania liderem w unijnym handlu owocami i warzywami

Hiszpania liderem w unijnym handlu owocami i warzywami

Hiszpański udział w wewnątrzwspólnotowym handlu świeżymi owocami i warzywami wynosił 31% (9.383 miliardów euro) – wynika z najnowszych oficjalnych danych Eurostatu za okres od stycznia do października 2017 r. Chociaż Hiszpania zajmuje czołową pozycję w tej statystyce, jej udział spadł o jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim rokiem. Natomiast udział w rynku Holandii i Włoch wzrósł, pozostając na niezmienionym poziomie w Belgii i Francji.

Holandia, zajmując drugie miejsce wśród dostawców owoców i warzyw wewnątrz UE, osiągnęła w tym okresie sprzedaż o wartości 8,671 mld euro. Jest to udział w rynku wynoszący 28% i wzrost o 3 pkt. proc. rok do roku (z 7 275 mld EUR, 25%). Należy jednak zauważyć, że znaczna część holenderskiej sprzedaży pochodzi z przywozu z państw trzecich (głównie owoców, z wyjątkiem owoców ziarnkowych). Zanotowano również silny wzrost eksportu holenderskich warzyw, który wzrósł o 21%, do kwoty 461 mld euro.

Włochy są trzecie, ze sprzedażą 3,003 mld euro do października 2017 r. i 10 proc. udziałem w rynku. W 2016 r. wynosił on 9%, a wartość 2 869 mld euro.

Belgijski eksport owoców i warzyw do UE wyniósł 2,626 mld euro – odpowiada to udziałowi rynkowemu w wysokości 8,5%. (w 2016 roku było to odpowiednio 2,463 miliarda euro i 8,6%). Jednak w przypadku Belgii, podobnie jak to jest z Holandią, dużą część eksportu stanowi reeksport z krajów trzecich.

Francja sprzedała do UE owoce i warzywa o wartości 2,056 miliarda euro; oznacza to udział w wysokości 6,7% (w 2016 r. było to odpowiednio 1,986 mld euro i 6,9%).

Cały wewnątrzwspólnotowy handel owocami i warzywami w UE osiągnął w omawianym okresie 30,655 miliarda euro. To o 8% więcej niż w 2016 roku, gdy wyniósł 28,499 mld euro.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 14.02.2018 roku