Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Hiszpania: Nie będzie można kupić owoców poniżej ich kosztów produkcji

Hiszpania: Nie będzie można kupić owoców poniżej ich kosztów produkcji

Hiszpania wprowadziła w życie przepisy regulujące handel(między innymi) owocami i warzywami. Nabywca nie będzie mógł kupić np.owoców poniżej kosztów ich wyprodukowania. Czy w Polsce sprawdziłyby siętego typu rozwiązania?

Wczoraj (16.12.2021) w Hiszpaniiweszła w życie nowelizacja ustawy regulującej łańcuchy dostaw w handlużywnością oraz relacje między producentami i dystrybutorami. Głównym jejcelem jest zwiększenie dochodów producentów, a także poprawaprzejrzystości w handlu świeżymi produktami. Dzięki nowym przepisomproducenci zwiększą swoją pozycję negocjacyjną, a także będą mogliuzyskać bardziej uczciwe dochody za swoją pracę. 

Hiszpański rząd szczyci się tym, że wprowadza pionierską nowelizację, że odbiorca nie będzie mógł zakupić od producenta płodów rolnych poniżej kosztu ich wyprodukowania.Będzie ustawowo zobowiązany do zapłaty kwoty równej lub większej odkosztów produkcji. W efekcie koszty produkcji będą niezwykle istotnąkwestią, która sama w sobie będzie regulować rynek. Ponadto będzie onapodstawą do negocjowania pisemnych umów. 

Z drugiej strony, ustawa zakładainne, ciekawe rozwiązanie. Jest ono często stosowane przez największesieci detaliczne. Mianowicie dystrybutor/sprzedawca nie będzie mógł oferować klientom świeżych produktów poniżej kosztów ich wyprodukowania. Nawet gdy jest to strata wliczona w prowadzenie działalności gospodarczej.

Z wyjątkiem transakcji gotówkowych itych poniżej 1000 €, wszystkie transakcje będą musiały być podpartepisemną umową. Równocześnie ustawodawca przewiduje zwiększenie kontroliHiszpańskiej agencji informacji i kontroli żywności. Zobaczymy jak wpraktyce sprawdzi się tak zwana „ustawa łańcuchowa”.

Chociaż mówimy o istotnej regulacji rynku to musimy pamiętać, żeoferowanie cen poniżej kosztów produkcji nie zawsze związane jest zokresową nadpodażą danego gatunku. Także w Polsce przewaga kontraktowanajwiększych uczestników rynku nierzadko zmusza rolników do sprzedaży zestratą. Powstaje pytanie czy w miejscu „ustawowo” droższych produktówkrajowych błyskawicznie nie pojawią się produkty z importu?

www.sad24.pl