Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ile jabłek spożywają Europejczycy?

Ile jabłek spożywają Europejczycy?

Do wyliczenia poziomu spożycia jabłek w krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii wykorzystaliśmy potrzebne dane dotyczące produkcji, eksportu oraz importu jabłek, tak aby móc określić poziom konsumpcji krajowej.

spozycie_jablek2020.jpg

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w większości krajów europejskich jabłka cieszą się coraz mniejszym powodzeniem. Dla badanych krajów europejskich średnio spadek konsumpcji jabłek wynosi trochę poniżej 3,5% średniorocznie w ostatnich 5 latach. Szwecja czy Szwajcaria, to kraje które jako jedyne wyłamują się z tego trendu i tam w ciągu ostatnich 5 lat zainteresowanie jabłkami wzrosło. Co prawda w Szwajcarii wzrost ten był nieznaczny, bo na poziomie 0,06%, ale za to w Szwecji poziom ten osiągnął średnioroczną wartość 0,86%.

Mieszkańcy Europy w różnym stopniu preferują jabłka. Na przykład najniższe jest spożycie jabłek we Włoszech około 8 kg na osobę i stosunkowo wysokie w Hiszpanii, Niemczech i Szwecji od 11 do 12 kg na osobę i także wysokie w Niderlandach i Szwajcarii – od 16 do 17 kg na osobę.

W badanych krajach konsumenci skłaniają się najbardziej ku jabłkom z produkcji konwencjonalnej. Jednak odmiany klubowe jabłek w ostatnim czasie cieszą się coraz większym zainteresowaniem, już obecnie szacujemy, że ich udział w rynku w wielu krajach oscyluje na poziomie około 9% całego spożycia. Udział produkcji jabłek bez pozostałości środków ochrony roślin i nawozów jest we wszystkich badanych krajach w granicach 4 – 5% spożycia i raczej nie rośnie, co wynika z faktu, że rozpoznawalność tego typu jabłek nie jest jeszcze mocno rozwinięta. Jednocześnie dużo jabłek z potwierdzonym brakiem pozostałości jest sprzedawana i konsumowana jako zwykłe jabłka konwencjonalne o wysokiej jakości.

Dużo ciekawiej wygląda sytuacja w zakresie konsumpcji jabłek pochodzących z produkcji ekologicznej. W uproszczeniu można stwierdzić, że widzimy dwa rodzaje trendów. Z jednej strony mamy kraje tj. Niemcy, Hiszpania czy Holandia, których udział spożycia jabłek ekologicznych jest na poziomie poniżej lub ok. 5% całkowitego spożycia. Z drugiej strony na rynkach takich krajów jak Włochy czy Szwajcaria, spożycie jabłek ekologicznych jest na poziomie 12% i 16%. Jednocześnie poziom spożycia jabłek produkcji ekologicznej rośnie we wszystkich badanych krajach, a najbardziej w Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii. Co ciekawe, w Niemczech i Szwecji rośnie też poziom spożycia jabłek odmian klubowych, a wzrosty w tych dwóch kategoriach odbywają się kosztem znacznego spadku konsumpcji jabłek z produkcji konwencjonalnej.

www.e-sadownictwo.pl