Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ile jabłek zbierzemy w Polsce w sezonie 2023? Mamy szacunki WAPA

Ile jabłek zbierzemy w Polsce w sezonie 2023? Mamy szacunki WAPA

WAPA podczas dzisiejszego kongresu Prognosfruit zaprezentowała szczegółowe prognozy dotyczące zbiorów jabłek w sezonie 2023. Ile jabłek zbierzemy w Polsce?

Całkowita produkcja jabłek w Unii Europejskiej w tym sezonie ma według organizacji wynieść 11,41 miliona ton. W tabeli poniżej widzimy szczegółowe dane dotyczące poszczególnych krajów.

Polskie zbiory oszacowane zostały na 3,995 miliona ton. Jak widać, szacunki są o 95 tysięcy ton wyższe niż prognoza GUS-u sprzed trzech dni na poziomie 3,9 miliona ton. W przeszłości zdarzało się, że szacunki te różniły nawet o ponad 200 tysięcy ton.

Warto zauważyć, że prognoza mówi zatem o zbiorach niższych o 11% względem ubiegłego roku.

W całej Wspólnocie szacuje się zbiory na poziomie o 3% niższym niż przed rokiem. Jak widzimy, największy wzrost produkcji względem ubiegłego sezonu odnotują Węgrzy. Zbiorą niemal dwukrotnie więcej owoców niż przed rokiem. Jednak wśród kluczowych producentów największy wzrost notują Francuzi (+8%). Procentowo, największy spadek notują Łotysze. Jednak skala tamtejszej produkcji nie ma znacznie wobec całego unijnego rynku jabłek.

Za szczegółowe dane dziękujemy Markowi Grzędzie z firmy Agrofresh.

Austria111 000-26,00%
Belgia203 000-14,90%
Chorwacja65 000+14,50%
Czechy103 000-25,70%
Dania15 000-37,50%
Francja1 501 000+7,90%
Niemcy952 000-11,10%
Grecja212 000-33,80%
Węgry550 000+96,40%
Włochy2 104 000-0,40%
Łotwa5 000-50,40%
Litwa35 000-31,40%
Holandia207 000-11,70%
Polska3 995 000-11,40%
Portugalia313 000+7,30%
Rumunia406 000+0,40%
Słowacja27 000-16,70%
Słowenia47 000-6,80%
Hiszpania536 000+30,10%
Szwecja24 000-20,00%

www.sad24.pl