Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ile jabłek zbiorą Węgrzy?

Ile jabłek zbiorą Węgrzy?

FruitVeB, węgierska organizacja producentów owoców i warzyw, jak co roku opublikowała prognozy dotyczące zbiorów jabłek, z których wynika, że tegoroczne warunki pogodowe wpłynęły na obniżenie plonów, a także pogorszenie ich jakości. 

Na Węgrzech w roku dobrej produkcji (np. 2014, 2018) zbiory jabłek kształtują się na poziomie 800-900 tys. ton jabłek, natomiast w gorszych latach (2011, 2019, 2020) plony wahają się w granicach 300-400 tys. Najgorsze od dwudziestu lat zbiory zanotowano w 2007 roku (214 tys. ton), kiedy wiosenne przymrozki spowodowały drastyczne straty. Średnie plony w długim okresie to około 600 tys. ton. Zazwyczaj 2/3 produkowanych jabłek jest przetwarzanych, a 1/3 to jabłka deserowe. 

Wczesną wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji istniała jeszcze perspektywa bardzo dobrych zbiorów w tym roku, ponieważ ze względu na niskie plony w 2020 roku obłożenie pąkami kwiatowymi było dobre, a w niektórych odmianach można było spodziewać się szczególnie obfitego kwitnienia. 

Wiosenne przymrozki co prawda nie oszczędziły sadów, nie było jednak „spektakularnych” uszkodzeń w północnych i północno-wschodnich rejonach (z których pochodzi 2/3 krajowych zbiorów jabłek).  Spodziewano się jednak, że przymrozki mogą wpłynąć na silny opad zawiązków. Tak też się stało. W rezultacie po obfitym kwitnieniu nadszedł czas na obfity opad zawiązków.

W wyniku bardzo niesprzyjających warunków pogodowych wiosną i wczesnym latem perspektywy plonów, które wcześniej uważano za dobre, w pierwszej połowie lipca uległy znacznemu pogorszeniu i już wtedy można było spodziewać się zbiorów jedynie na poziomie średnim lub nieco niższym. W okresie lipiec-sierpień spodziewane wyniki plonów dodatkowo pogorszyła ekstremalna fala upałów.

Jest to również konsekwencją efektów pogodowych, że z powodu deszczowego, wilgotnego okresu kwiecień-maj wystąpiła prawie nigdy wcześniej nie obserwowana ekstremalna infekcja parchem. W wielu przypadkach, nawet w odmianach odpornych, występuje znaczny stopień porażenia. Negatywny wpływ tego przejawia się zarówno w wielkości plonu, jak i parametrach jakościowych. 

Wstępne szacunki FruitVeB dotyczące krajowej produkcji jabłek, opublikowane 6 sierpnia 2021 r., wyniosły 550 tys. ton +/- 10%. Oficjalne węgierskie dane opublikowane przez WAPA – a opublikowane na konferencji Prognosfruit obejmowały 520 tys. ton. Według obecnej oceny ostateczna wielkość zbiorów nie powinna się znacząco zmienić, ale zdecyduje o tym pogoda. 

Prognoza została opracowana przez: dr Ferenc Apáti, prezes FuitVeB. Szczegółowa prognoza: TUTAJ

www.sad24.pl