Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ile owoców spożywają Polacy?

Ile owoców spożywają Polacy?

Niestety brak jest dostępnych danych na temat spożycia owoców w Polsce w podziale na różnorodne oferowane systemy jakości. Dotychczas nie były prowadzone badania w tym zakresie, a są konieczne z punktu widzenia poznania zarówno trendów konsumenckich, perspektyw rynkowych jak i koniecznych kierunków zmian w nowoczesnym sadownictwie. Aby dokonać wyliczenia poziomu spożycia owoców w Polsce należy najpierw dokonać analizy dostępnych danych statystycznych dotyczących produkcji, eksportu oraz importu analizowanych owoców, tak aby móc określić poziom konsumpcji krajowej, a następnie poszerzyć je o niezbędne kalkulacje wynikające z wiedzy eksperckiej i wiedzy o rynku.

Dane te pozwolą stworzyć zarys bilansu zagospodarowania owoców będących przedmiotem niniejszej analizy w Polsce zgodnie z zasadą, że od produkcji krajowej odejmujemy eksport i dodajemy import oraz wyłączamy ilości kierowane do przetwórstwa. Na tej podstawie można dopiero oszacować poziomy spożycia analizowanych owoców w Polsce i następnie wyliczyć spożycie w podziale na kategorie: konwencjonalne, bez pozostałości środków ochrony roślin, ekologiczne czy odmiany klubowe.

Jeżeli ilości te zestawimy z poziomami wynikającymi z zaleceń żywnościowych to z przeprowadzonej analizy wynika, że w Polsce konsumpcja większości analizowanych świeżych owoców w przeliczeniu na mieszkańca na rok jest na niewystarczającym i niskim poziomie

Jednocześnie w odniesieniu do większości analizowanych gatunków, poza borówką wysoką, w ostatnich 5 latach spożycie analizowanych owoców spadało średniorocznie. Potwierdzają ten fakt wyniki badania „Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” zrealizowanego przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw pod koniec 2019 roku i wskazują, że owoce wciąż nie zajmują należnego im miejsca w diecie Polaków. Z badań tych wynika, że 3/4 Polaków nie wie, ile warzyw i owoców powinno się spożywać, w tym 1/3 nie wie, ale uważa, że spożywa ich tyle, ile powinno się zjadać zgodnie z normami żywieniowymi

Jednocześnie z danych opracowanych na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących promocji spożycia owoców jagodowych „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”, realizowanej przez ZSRP w latach 2016-2018, wynika, że dzięki przeprowadzonym dotychczas działaniom promocyjnym, świadomość polskich konsumentów w zakresie spożywania owoców jagodowych w Polsce wzrosła o ok. 11%. Tak więc działania polegające na informowaniu o walorach smakowych i zdrowotnych, lokalności produktu, sposobach produkcji, uwzględniających aspekt prośrodowiskowy, są w stanie wpływać na zwiększenie spożycia owoców.

W większości analizowanych gatunków owoców w spożyciu dominują owoce z produkcji konwencjonalnej. Dzieję się tak między innymi ze względu na dużą ich dostępność. Jedynie w zakresie krajowej konsumpcji borówki wysokiej można dostrzec znacznie wyższy udział w spożyciu owoców z upraw ekologicznych, co w dużej mierze, jest skorelowane ze strukturą produkcji krajowej.

Więcej informacji w linku: www.e-sadownictwo.pl