Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ile zebraliśmy owoców jagodowych w 2021 roku? Dane GUS

Ile zebraliśmy owoców jagodowych w 2021 roku? Dane GUS

Zbiory owoców z krzewówowocowych w sadach oraz plantacji jagodowych ocenione zostały na ok.0,6 mln t, tj. ok. 2% więcej od zbiorów roku poprzedniego.

Ocenia się, że produkcja owoców zkrzewów owocowych w sadach i z plantacji jagodowych wyniosła ok. 565tys. t i była o prawie 2% większa w porównaniu do roku ubiegłego. W 2021r. gorsza była natomiast jakość zebranych owoców, na co wpłynęły częstei obfite opady deszczu w okresie dojrzewania owoców. Duża wilgotnośćsprzyjała rozwojowi chorób grzybowych i szkodników, a ich zwalczaniebyło utrudnione.

Niesprzyjające warunki największy wpływ miały na zbiory malin, które w 2021 r. były o ok. 13% mniejsze w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły niespełna 104 tys. t.

Zbiory porzeczek ogółem(czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na ponad 152 tys. t, tj.o 6,5% więcej od poziomu produkcji roku poprzedniego (zbiory porzeczekczarnych zostały ocenione na blisko 112 tys. t, tj. o ok. 4% więcej odubiegłorocznych).

Produkcję agrestu oceniono na ok. 9,5 tys. t, tj. o ok. 10% więcej od produkcji roku poprzedniego. Zbiory truskawekzostały oszacowane na niespełna 156 tys. t, tj. o ok. 8% więcej odprodukcji ubiegłorocznej. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe,na wielu plantacjach, zwłaszcza pod osłonami, dochodziło dointensywnego rozwoju chorób grzybowych i spadku jakości plonuhandlowego. Skróceniu uległ także okres podaży truskawek.

Zbiory pozostałych owoców z krzewówowocowych i plantacji jagodowych w sadach zostały oszacowane na poziomie143 tys. t, tj. o ok. 3% więcej w porównaniu z wynikiem z roku 2020.Największy udział w tej grupie owoców mają aronia i borówka amerykańska.

www.e-sadownictwo.pl