Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Innowacje dla rolnictwa – porozumienie KOWR i NCBR

Innowacje dla rolnictwa – porozumienie KOWR i NCBR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczynają współpracę w zakresie wpierania działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wspólne cele, które połączyły instytucje, zostaną osiągnięte poprzez udoskonalanie zarządzania, realizację programów regionalnych i krajowych oraz wspólnych inicjatyw bezpośrednio przekładających się na podniesienie innowacyjności gospodarki w sektorze rolno-spożywczym.

Dziś porozumienie w tej sprawie, w obecności ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego podpisali: szef KOWR Piotr Serafin oraz dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski. W uroczystości uczestniczył również doradca ministra nauki Marcin Sekściński.

–  KOWR jest najważniejszą instytucją dla rozwoju rolnictwa musi wykorzystać swój potencjał i szanse. Instytucja ta powstała po to, by wspierać rolnictwo w przekształceniach. KOWR ma szukać nowych pomysłów na rolnictwo, organizowanie i integrowanie rynków, na rozwój eksportu żywności, tworzyć nowe produkty  – podkreślił podczas dzisiejszej uroczystości minister Jan Krzysztof Ardanowski.

KOWR i NCBR będą wspólnie edukować i promować idee innowacyjności, transferu nowoczesnych technologii do gospodarki. Prowadzone będą także działania w celu podniesienia świadomości kadry badawczo-rozwojowej na temat ochrony własności intelektualnej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań w branży rolno-spożywczej.

Obie instytucje będą razem podejmować działania, których celem będzie:

  • wymiana wiedzy i informacji w zakresie projektów badawczo-rozwojowych finansowanych w obszarze rolno-spożywczym;
  • promowanie istotnych kierunków krajowej i regionalnej polityki badawczej, szczególnie w obszarach wpisujących się w Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR) oraz w strategie sektorowe dla branży rolno-spożywczej;
  • współpraca przy określaniu programów badań naukowych i prac rozwojowych, uznanych za priorytetowe dla rozwoju rolnictwa;
  • współpraca w zakresie wypracowania modelu realizacji wspólnych inicjatyw obejmujących finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze rolno-spożywczym;
  • wspieranie i koordynacja wszelkich działań zmierzających do ułatwienia możliwości transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki w branży rolno-spożywczej.

Minister Ardanowski wyjaśnił, że chodzi o wdrażanie takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które mają w nowatorski sposób rozwiązywać problemy.

– Jestem przekonany, że polskie rolnictwo może być szansą dla całej polskiej gospodarki – powiedział szef resortu rolnictwa.

Kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed polskim rolnictwem są zapewnienie wzrostu produktywności przy niższych nakładach, a tym samym zwiększenie jego konkurencyjności poprzez poprawę dochodowości gospodarstw rolnych, integrację i skracanie łańcucha żywnościowego oraz bardziej sprawiedliwy podział wartości w tym łańcuchu. Wymaga to efektywnego wdrażania rozwiązań innowacyjnych (w tym technologicznych, produktowych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych oraz w usługach), poprzez współpracę pomiędzy sektorem naukowo-badawczym, administracją i przedsiębiorstwami sektora rolno-spożywczego oraz wdrażanie praktycznych rozwiązań naukowych w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym.

Badania naukowe i innowacje to element fundamentu dla postępu w zakresie reagowania na wszystkie wyzwania, w obliczu których stoją obszary wiejskie i sektor rolnictwa w Polsce: gospodarcze, środowiskowe i społeczne. NCBR, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od ponad 10 lat wspiera polskich przedsiębiorców w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które są kluczem do wdrażania innowacji w gospodarce.

Źródło: www.gov.pl/rolnictwo