Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Policja wzmocnią współpracę w celu przeciwdziałania i wykrywania oszustw żywnościowych

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Policja wzmocnią współpracę w celu przeciwdziałania i wykrywania oszustw żywnościowych

W dniu 23 stycznia 2023 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych a Komendantem Głównym Policji dotyczące wzmocnienia współpracy w zakresie sprawnego i skutecznego przeciwdziałania nielegalnym praktykom rynkowym i oszustwom żywnościowym.

Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania Policji 
i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w zakresie wykrywania nielegalnych praktyk rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw żywnościowych artykułów rolno – spożywczych. Współpraca będzie odbywała się  w ramach realizacji zadań punktu kontaktowego ds. oszustw żywnościowych funkcjonującego w Głównym Inspektoracie IJHARS. W związku z zawartym porozumieniem ustalono tryb wymiany informacji o nieprawidłowościach na rynku rolno-spożywczym oraz zaplanowano realizację wspólnych szkoleń i wymianę doświadczeń w zakresie zwalczania oszustw żywnościowych.

Do głównych zadań punktu kontaktowego należy współpraca z Komisją Europejską oraz organami urzędowej kontroli Państw Członkowskich UE w zakresie: wykrywania i zwalczania oszustw żywnościowych o charakterze transgranicznym, wymiana informacji za pomocą systemu iRASFF, współpraca z wojewódzkimi inspektoratami JHARS, Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną oraz Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie wykrywania i zwalczania nielegalnych praktyk na rynku żywności, udział w spotkaniach międzynarodowych (udział w spotkaniach grupy roboczej ds. oszustw żywnościowych UE) oraz realizacja działań koordynowanych przez Komisję Europejską.

www.gov.pl/ijhars