Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Instytut Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym

Instytut Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym

Na mocy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku Instytutowi Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach został nadany status Państwowego Instytutu Badawczego (PIB).

Tym samym według obowiązujących przepisów prawa Instytut Ogrodnictwa został wskazany do wykonywania w sposób ciągły zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska, poprawy jakości życia obywateli oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

Wśród zadań przewidzianych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. do realizacji przez Instytut Ogrodnictwa − Państwowy Instytut Badawczy wymieniono następujące zadania:

1) ochrona roślinnych zasobów genowych;

2) utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych;

3) hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych;

4) doskonalenie zasad racjonalnego nawożenia;

5) rolnictwo ekologiczne;

6) ochrona roślin;

7) zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin;

8) udział w przygotowaniu, a następnie monitorowaniu wpływu wspólnej polityki rolnej na produkty ogrodnicze;

9) optymalizacja produkcji upraw sadowniczych na terenach górskich i podgórskich.

Nadanie Instytutowi statusu PIB podnosi jej rangę i umożliwi realizację wielu ważnych zadań z zakresu nauk ogrodniczych, a w szczególności tych wspierających działania państwa nakierowane na wdrażanie zasad Europejskiego Zielonego Ładu oraz realizację zobowiązań wynikających z programu Wspólnej Polityki Rolnej.

www.inhort.pl