Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Interaktywny „Program Ochrony Roślin Sadowniczych” na 2018 r.

Interaktywny „Program Ochrony Roślin Sadowniczych” na 2018 r.

Wydawnictwo Plantpress przygotowało na 2018 r. innowacyjny „Program Ochrony Roślin Sadowniczych”. Przy jego opracowaniu autorzy wykorzystali dostępne informacje dotyczące środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu w Polsce, praktyczną wiedzę zdobytą przez lata pracy w branży ochrony roślin sadowniczych, a także możliwości techniki. Efekt to pierwszy na rynku interaktywny program ochrony roślin sadowniczych.

Przygotowywane przez wydawnictwo Plantpress programy ochrony już dawno przestały być wyłącznie zbiorem tabel zawierających dawki środków ochrony roślin i suche fakty im towarzyszące. Obecnie zaleceniom odnośnie do dawek i terminów stosowania środków oraz preparatów wspomagających ochronę, towarzyszą komentarze wynikające z naszych obserwacji i praktycznych doświadczeń. W „Programie…” znaleźć można dodatkowo informacje uwzgledniające zmiany na bieżąco zachodzące w przepisach, obrocie handlowym, itp. Liczymy, że uda nam się w ten sposób, chociaż częściowo pomóc sadownikom w zapobiegnięciu konsekwencjom niepełnej wiedzy/nieznajomości: prawa, obecnej sytuacji w produkcji roślinnej, czy orientacji w światowych trendach handlowych, itp.

Od kilku lat w „Programie…” zamieszczamy m.in. dane dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP = MRL) substancji czynnych na/w owocach. Normom europejskim towarzyszą tych krajów trzecich (pozaunijnych), do których eksport owoców interesuje polskich sadowników i jest możliwy. Te dane liczbowe służą porównaniu z europejskimi, które ustalono na podstawie wnikliwych badań uwzględniających dla danego związku chemicznego jego: metabolizm w roślinie danego gatunku, dawkę, liczbę zabiegów w sezonie, karencję. Gdy te dane liczbowe są jednakowe, przestrzeganie zaleceń zawartych w etykietach środków dopuszczonych na polski rynek powinno wystarczyć do otrzymania owoców akceptowanych przez finalnego odbiorcę (oczywiście uwzględnić należy zmienność klimatyczną, od której sporo zależy). Indywidualnej koncepcji wymaga już sytuacja, gdy normy NDP w kraju odbiorcy są niższe od europejskich. Wówczas decyzja o redukcji lub nawet eliminacji danej substancji z programu ochrony należy do sadownika. Może, a nawet powinien się on podeprzeć opinią inspektorów czy doradców, w jaki sposób używać środków ochrony przy zamierzeniu przeznaczenia swojej produkcji na konkretny rynek.
 
Kody FRAC i IRAC
Sporo miejsca poświęcamy też racjonalnemu użyciu środków ochrony roślin, aby w jak największym stopniu oszczędzać środowisko oraz aby długo i z powodzeniem z nich korzystać. Dlatego też kładziemy nacisk na przestrzeganie strategii antyodpornościowej. Ponieważ w etykietach środków ochrony roślin pojawiają się obecnie numery grupy ryzyka wywołania odporności, do której zakwalifikowany został dany związek wykorzystywany w ochronie roślin, dlatego też na łamach „Programu…” rozkodowujemy te liczby. Informujemy co oznaczają i jak interpretować numery grup wg. FRAC i IRAC. W efekcie podpowiadamy, w jaki sposób rotować środki ochrony w poszczególnych zabiegach, aby nie doprowadzić do wyselekcjonowania form agrofagów odpornych na nadużywaną, czy źle stosowaną substancję czynną.

„Program…” w ręku, a w telefonie – zdjęcia chorób i szkodników!
I najważniejsza nowość w tegorocznym „Programie…”. Sięgając po szczegółowe zalecenia ochrony danego gatunku rośliny przed określonym zagrożeniem, zobaczycie Państwo umieszczony przy nazwie choroby czy szkodnika kod QR. Po jego zeskanowaniu przy użyciu smartfonu albo iphone, także tabletu (aplikację do skanowania kodów QR można szybko i bezpłatnie pobrać na telefon/tablet z sieci) uzyskacie link, do którego należy „przejść” (klikając w tym miejscu ekranu). Na ekranie pojawi się galeria składająca się z kilku zdjęć obrazujących danego agrofaga w różnych stadiach, objawy jego obecności. Po dotknięciu wybranego zdjęcia wyświetli się ono samodzielnie na ekranie. Można je powiększać, oglądać szczegóły, itp., w zależności od potrzeb. Tak wyraźne i sporych rozmiarów ilustracje będą bardzo pomocne w diagnozowaniu zagrożenia. Szczególnie łatwo będzie porównywać objawy znajdując się w sadzie czy na plantacji z widzianymi na ekranie.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 15.12.2017 roku