Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Inwestycje KPO – podpisanie umów z instytutami badawczymi

Inwestycje KPO – podpisanie umów z instytutami badawczymi

W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus wziął udział w uroczystym podpisaniu umów między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a czterema Państwowymi Instytutami Badawczymi na wsparcie inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. – To ważna chwila dla instytutów badawczych, które otrzymają ponad 100 mln zł na rozwój zaplecza analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin. To ogromny krok naprzód w naszych wysiłkach dla rozwoju polskiego rolnictwa – podkreślił minister Robert Telus.

Wsparciem zostały objęte przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury laboratoryjnej i doświadczalnej, realizowane przez instytuty badawcze nadzorowane przez MRiRW. To działania obejmujące modernizację lub tworzenie specjalistycznych laboratoriów, które służą prowadzeniu badań w zakresie hodowli roślin. To także remonty i rozbudowa zapleczy doświadczalnych, niezbędnych do prowadzenia badań i doświadczeń hodowlanych, w tym zakup aparatury badawczej.

Beneficjenci wsparcia

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia z Krajowego planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zostały cztery instytuty badawcze nadzorowane przez resort rolnictwa:

  • Instytut Hodowli i  Aklimatyzacji Roślin;
  • Instytut Ogrodnictwa;
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa;
  • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

– Hodowla roślin to jedna z najważniejszych dziedzin sektora rolniczego. To właśnie dzięki badaniom i innowacjom w tej dziedzinie, możemy zapewnić naszym rolnikom nowoczesne narzędzia, które pozwalają na produkcję wydajniejszą, bardziej ekologiczną i odporną na zmieniające się warunki klimatyczne – podkreślił Robert Telus.

– Instytuty badawcze odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu narzędzi i rozwiązań, pozwalających rolnikom na bardziej ekologiczne i efektywne uprawy – dodał minister.

Cele inwestycji

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia zaplecza laboratoryjnego i doświadczalnego instytutów. Tym samym zwiększy ich konkurencyjność oraz pozytywnie wpłynie na poprawę jakości prowadzonych przez nie badań.

– Tworzymy przestrzeń do współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, zmierzamy do intensyfikacji działań w obszarze badań i rozwoju. Musimy się rozwijać i być konkurencyjni, a przede wszystkim pracować dla dobra polskiego rolnictwa – powiedział minister Robert Telus.

Perspektywy

Działania podejmowane przez instytuty przyczynią się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji kadry specjalistów zajmujących się hodowlą roślin, a w konsekwencji wpłyną pozytywnie na rozpoznawalność danego ośrodka.

Wprowadzenie inwestycji w życie umożliwi transfer wiedzy i wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między sektorem publicznym a prywatnym.

– Naszym celem jest rolnictwo dostosowane do zrównoważonej produkcji i ochrony środowiska. Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wkład w rozwijanie naszej, polskiej wiedzy naukowej. Cieszę się, że inwestujemy w rodzimą naukę – podkreślił minister Rober Telus.

Minister podziękował wszystkim zaangażowanym w proces pozyskiwania środków. – Pragnę również podziękować za wytrwałość w staraniach o pozyskanie przekazanych dziś środków. Jestem przekonany, że zostaną one dobrze spożytkowane i przyczynią się do rozwoju polskiego rolnictwa. Wasza praca przynosi efekty, a inwestycje w naukę są niezwykle ważne dla przyszłości naszego kraju – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

www.gov.pl/rolnictwo