Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > IUNG: nadal mamy suszę

IUNG: nadal mamy suszę

W szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski – informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -178 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa zmniejszeniu o 3,5 mm.

W dalszym ciągu najniższe wartości KBW występowały w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta. Jednakże obszar ten uległ znacznemu zwiększeniu, a deficyt wody wzrósł o 10 mm i osiągnął od -260 do –269 mm. W dalszym ciągu bardzo duży deficyt wody wynoszący od –240 do -249 mm notowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Natomiast odnotowano wzrost niedoboru wody na dużych obszarach Pojezierza Pomorskiego aż o 40 mm. Bardzo duże niedobory wody notowano również na Kujawach od -200 do -239 mm. Natomiast we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego odnotowano zmniejszenie deficytu wody o ok. 30 mm, a w południowej części Mazowsza oraz w północnej części Lubelszczyzny niedobory wody zmalały o ok. 20 mm. W dalszym ciągu duże niedobory wody wynoszące ponad 160 mm notowane są na bardzo dużym obszarze kraju rozciągającym się na północ od Pasa Wyżyn Polskich. W południowych rejonach Polski deficyt wody był już mniejszy i wynosił od -50 do -100 mm- informuje IUNG.

Aktualnie susza rolnicza występuje w Polsce wśród wszystkich monitorowanych upraw:

 •     zbóż jarych
 •     zbóż ozimych
 •     roślin strączkowych
 •     warzyw gruntowych
 •     truskawek
 •     tytoniu
 •     buraka cukrowego       
 •     kukurydzy na kiszonkę
 •     kukurydzy na ziarno
 •     chmielu
 •     ziemniaka
 •     krzewów owocowych
 •     drzew owocowych
 •     rzepaku i rzepiku

Susza w uprawach warzyw i owoców

Duże zagrożenie suszą rolniczą notowano w uprawach krzewów owocowych –  w 11 województwach, a w woj. zachodniopomorskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 975 gminach, tj. w 39,35% gmin kraju, na powierzchni 23,40% gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim i wielkopolskim (od 58,99 do 73,00% gruntów ornych tych województw).
 
Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało w dalszym ciągu wśród upraw truskawek, którą notowano w 9 województwach, w woj. zachodniopomorskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 663 gminach tj. w 26,76% gmin kraju na powierzchni 16,42% gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. zachodniopomorskim i pomorskim (od 62,13 do 67,58% gruntów ornych tych województw).

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw warzyw gruntowych, notowano ją w 8 województwach. W woj. zachodniopomorskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 601 gminach tj. w 24,25% gmin kraju na powierzchni 14,52% gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. zachodniopomorskim i pomorskim (od 57,34 do 65,03% gruntów ornych województwa).

Odnotowano zagrożenie suszą rolniczą również wśród upraw drzew owocowych. Na terytorium Polski suszę w tych uprawach notowano w 7 województwach na terenie 446 gmin tj. w 18,00% gmin kraju obejmując powierzchnię 7,58% gruntów ornych.

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach ziemniaka. Suszę w tych uprawach notowano w 5 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 198 gminach tj. w 7,99% gmin Polski, na powierzchni 2,23% gruntów ornych.
Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 13.07.2018 roku