Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > IUNiG informuje o suszy rolniczej na terenie Polski

IUNiG informuje o suszy rolniczej na terenie Polski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydał komunikat o wystąpieniu w drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja suszy rolniczej na obszarze Polski. Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje w uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek, krzewów owocowych i drzew owocowych.
W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało w uprawach truskawek, notowano ją we wszystkich województwach, przy czym w 8 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 2198 gminach, tj. 88,70% gmin kraju na powierzchni 39,30% gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. lubuskim, wielkopolskim oraz mazowieckim.
 
Duże zagrożenie suszą rolniczą notowano też wśród upraw krzewów owocowych, którą notowano we wszystkich województwach, przy czym w 8 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano ją w 2198 gminach, tj. 88,70% gmin kraju na powierzchni 39,29% gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. lubuskim, wielkopolskim oraz mazowieckim.
 
Nieco mniejsze zagrożenie suszą rolniczą w tym okresie raportowania notowano wśród upraw drzew owocowych. Na terenie Polski suszę notowano w 13 województwach na terenie 580 gmin, tj. 23,41% gmin kraju, obejmując powierzchnię 4,87% gruntów ornych.
Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 08.06.2018 roku