Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Jacek Ozdoba: System kaucyjny będzie bezparagonowy. Opakowania będzie można oddać w sklepie bez względu na miejsce zakupu produktu

Jacek Ozdoba: System kaucyjny będzie bezparagonowy. Opakowania będzie można oddać w sklepie bez względu na miejsce zakupu produktu

Zgodnie z projektem system kaucyjny będzie bezparagonowy. Oznacza to, że w celu odzyskania wcześniej uiszczonej kaucji użytkownik końcowy nie będzie musiał okazywać paragonu podczas zwracania opakowania lub odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym – poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Projekt ustawy o systemie kaucyjnym od miesięcy znajduje się w “martwym punkcie”. Ministerstwo zapewnia, że uwzględniło część uwag zgłoszonych przez zainteresowane strony w trakcie konsultacji (przykładem jest objęcie systemem kaucyjnym puszek metalowych, w tym stalowym), ale nowej wersji projektu ustawy nadal nie pokazało. Nie dziwi zatem, że posłowie co jakiś czas podpytują w interpelacjach o różne kwestie, żeby w ten sposób dowiedzieć się, w jakim kierunku ewoluuje projekt wykluwający się w bólach wewnątrz resortu klimatu.

Posłowie Jakub RutnickiTomasz Piotr Nowak i Maria Małgorzata Janyska podkreślili w swojej interpelacji, że “jedną z barier w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i rozwoju systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych w Polsce jest wymaganie posiadania przez konsumenta dowodu zakupu (paragonu)”. Wskazali, że taką praktykę “stosują małe osiedlowe

– Zwiększenie liczby rotacji butelki znacznie ograniczy liczby generowanych odpadów szklanych. Butelka zwrotna może być użyta nawet 20-krotnie zanim zostanie przeznaczona do recyklingu. Im większa liczba rotacji tym mniejsza emisja gazów cieplarnianych, zatem prawidłowe korzystanie z butelek zwrotnych, czyli oddawanie ich do sklepu, a dalej ponowne napełnienie i wprowadzenie do sprzedaży jest korzystne dla środowiska naturalnego – napisała grupa posłów w interpelacji.

Janyska, Rutnicki i Nowak wskazali, że wdrożenie inicjatywy odbioru butelek zwrotnych bez konieczności okazywania paragonu “to znaczący krok w rozwoju systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych w Polsce, dzięki któremu Polacy, zamiast wyrzucać butelki zwrotne do pojemników ze szkłem, zaczną przynosić je do sklepów, co przyniesie wymierne korzyści całej naszej planecie”. Zwrócili się przy tym do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z pytaniem, czy możliwe jest ustawowe wprowadzenie nakazu przyjmowania kaucyjnych opakowań zwrotnych przez wszystkie sklepy, niezależnie od miejsca zakupu oraz posiadania dowodu zakupu (paragonu).

W odpowiedzi Jacek Ozdoba z MKiŚ przekazał, że system kaucyjny będzie bezparagonowy. Zaznaczył, że zaproponowane przepisy “zobowiązują każdą jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni handlowej powyżej 200 mkw. do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji”, a “mniejsze jednostki handlowe będą mogły odbierać te opakowania i odpady opakowaniowe oraz zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności”.

– Należy jednak podkreślić, że użytkownik końcowy będzie mógł oddać opakowanie lub odpad opakowaniowy powstały z opakowania objętego systemem kaucyjnym w dowolnej jednostce handlowej, która przystąpi do systemu kaucyjnego w pełnym zakresie – niezależnie od miejsca, w którym dokonał zakupu danego produktu – dodał Jacek Ozdoba.

Sekretarz stanu w MKiŚ zapewnił także, że projekt ustawy o systemie kaucyjnym – w zaktualizowanej wersji – zostanie “w najbliższym czasie” przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Warto dodać, że według Oko.press projekt ustawy ma trafić do Sejmu w lutym br.

www.wiadomoscihandlowe.pl