Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Jak zmienią się przepisy rozporządzenia 1169/2011 – wnioski z konsultacji KE

Jak zmienią się przepisy rozporządzenia 1169/2011 – wnioski z konsultacji KE

Trwa rewizja przepisów rozporządzenia 1169/2011. Branża spożywcza bacznie śledzi działania Komisji Europejskiej, jak też aktywnie uczestniczy w pracach, np. biorąc udział w konsultacjach społecznych. Na początku maja na stronie KE opublikowano podsumowanie 12-tygodniowych konsultacji zakończonych 7 marca 2022 r. Zebrano ponad 3 tys. odpowiedzi udzielonych m.in. przez przedstawicieli przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i uczelni/instytucji badawczych. Wybrane wnioski przedstawiamy poniżej (wg interpretacji autorki – doradcy IGI FOOD LAW[1]).

Wnioski z konsultacji

Kwestia znakowania na froncie (FOP), także w kontekście stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych:
Poparcie respondentów dla jednolitych reguł dotyczących znakowania FOP dla wszystkich podmiotów branży spożywczej w całej UE.

 • Poparcie respondentów wymogu, aby znakowanie FOP było spójne z zaleceniami żywieniowymi
 • Poparcie respondentów dla jednakowego dostępu wszystkich konsumentów unijnych do takich samych informacji prezentowanych na froncie opakowań. 
 • Respondenci uznali za bardzo prawdopodobne lub prawdopodobne, że uzależnienie stosowania oświadczeń od określonych kryteriów żywieniowych przyczyni się do korzystnych zmian w składzie żywności.

Kwestia znakowania napojów alkoholowych:

 • Poparcie respondentów dla obowiązku deklaracji wykazu składników i wartości odżywczej na etykietach; zasady deklaracji powinny być takie same dla wszystkich kategorii napojów alkoholowych (piwa, wina, napoje spirytusowe itd.); różnice w preferowanym sposobie przekazywania informacji (off-label lub on-label) oraz zakresie informacji o wartości odżywczej – pomiędzy różnymi grupami respondentów.
 • Wyraźna niezgoda respondentów z grupy konsumentów co do stwierdzenia, że „Konsumenci zwracają taką samą uwagę na informację o wartości odżywczej i wykazie składników, gdy są one podane na etykiecie lub gdy są one dostarczane za pomocą kodu QR”.

Kwestia pochodzenia żywności – respondenci:

 • uznali, że konsumenci chcą mieć wiedzę na temat pochodzenia żywności, z trzech głównych powodów: wspieranie regionalnego biznesu, dokonywanie świadomych wyborów, przekonanie, że jest to wyznacznik wpływu produktu na środowisko.
 • uznali, że konsumenci biorą pod uwagę pochodzenie przy wyborze żywności i powinni mieć taki sam dostęp do tej informacji w całej UE.
 • nie zgodzili się ze stwierdzeniem, że informacja o pochodzeniu powinna być dobrowolna – do decyzji przedsiębiorcy.
 • popierają obowiązek takiej informacji dla wszystkich grup produktów, o których była mowa w ankietach (wskazanie kraju, ew regionu): mleko, mleko w produktach mlecznych, mięso jako podstawowy składnik przetworzonej żywności, mięso królicze i dziczyzna, ryż, pszenica durum w makaronach, ziemniaki, pomidory w produktach pomidorowych.

Kwestia deklaracji trwałości żywności:

 • Interpretacja obecnie stosowanych określeń dot. trwałości żywności wydaje się różnić między grupami respondentów; wydaje się, że określenie „należy spożyć do” jest lepiej rozumiane niż termin „najlepiej spożyć przed”.
 • Większość respondentów poprała stwierdzenie, że konsumenci będą lepiej rozumieć ww. określenia, jeśli poprawi się terminologia, format i ich graficzna prezentacja; deklaracja daty wyprodukowania żywności nie spotkała się z dużym poparciem.


ZNACZENIE DLA FIRM
Wyniki konsultacji z pewnością będą mieć wpływ na decyzje KE w zakresie konkretnych zapisów rozporządzenia, które będzie zmieniało rozporządzenie 1169/2011. Czekamy teraz na podsumowanie kolejnego badania (dedykowanego przedsiębiorcom i ich stowarzyszeniom, urzędom oraz organizacjom konsumenckim). Zakres zmiany aktualnych uregulowań prawnych zależeć będzie od ich wyników, jak też szeregu innych czynników branych pod uwagę w tak ważnej zmianie legislacyjnej, która się właśnie dokonuje.

[1] Stwierdzenia odnoszą się do większości odpowiedzi respondentów.

www.foodfakty.pl