Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Kanada: nowe warunki znakowania żywności

Kanada: nowe warunki znakowania żywności

14 grudnia 2021 r. upłynął pięcioletni okres przejściowyzwiązany z poprawkami kanadyjskich przepisów dotyczących znakowaniaproduktów spożywczych. Ich efektem są zmiany w sposobie etykietowaniażywności, szczególnie w odniesieniu do wartości odżywczych oraz składu. 

Podstawowym celem uchwalenia nowych regulacji było ułatwienieKanadyjczykom zrozumienia informacji znajdujących się na etykietachproduktów spożywczych. Konieczność zmiany dotychczasowego sposobuoznakowania podyktowana była także rosnąca liczba osób cierpiących naschorzenia wynikające z nieprawidłowego odżywiania takich jak: nowotwór,choroby serca, cukrzyce oraz nadwaga i otyłość. Zmiana etykietowaniaproduktów spożywczych ma umożliwić konsumentom dokonywania świadomychwyborów żywieniowych oraz kształtować zdrowe nawyki. Zmiana dotyczykanadyjskich Food and Drug Regulations i dotyczy przede wszystkim trzech aspektów znakowania: 

 • listy składników;
 • informacji na temat wartości odżywczych;
 • kolorów żywności. 

Lista składników

W ramach nowelizacji kanadyjskich przepisów zmianie ulegną przede wszystkim kwestie związane z takimi aspektami jak np.: 

 • znakowanie składników zawierających cukier, ze szczególnymuwzględnieniem tych składników, które zawierają cukier tzw. „ukryty” jaknp. fruktoza lub koncentraty soków owocowych;
 • grupowanie w wykazie składników cukrów;
 • sposób wypisania składu produktu na etykiecie z uwzględnieniemtakich kwestii jak kolor i wielkość czcionki, rozdzielanieposzczególnych składników odpowiednimi znakami przystankowymi (kropkalub przecinek);
 • znakowanie źródeł glutenu, alergenów oraz siarczanów. 

Informacje na temat wartości odżywczych

Drugim obszarem, który ulegnie nowelizacji jest sposób przedstawianiawartości odżywczej na etykietach produktów w odniesieniu do m.in.:

 • sposobu przedstawiania wartości odżywczych dla porcji produktu;
 • zaktualizowania dziennego zapotrzebowania na poszczególne składniki odżywcze w oparciu o najnowsze dane naukowe;
 • zwiększenie rozmiaru czcionki oraz jej pogrubienie w odniesieniu do np. kalorii;
 • zaktualizowania danych dotyczących dziennego zapotrzebowania na cukry; 
 • usunięcia z listy składników odżywczych witaminy A i C. 

Więcej szczegółowych informacji na temat wymogów w zakresie znakowania produktów znajdziesz pod adresem:

https://inspection.canada.ca/food-label-requirements/labelling/industry/eng/1383607266489/1383607344939 

Szczegółowe informacje na temat wdrażania nowych przepisów dostępne są na stronie:

https://inspection.canada.ca/food-label-requirements/labelling/industry/amendments/implementation-plan/eng/1481234881374/1481234946761 

www.foodfakty.pl