Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > “Katastrofa sektora spożywczego” i „niepokoje społeczne”. List otwarty branży do premiera Morawieckiego

“Katastrofa sektora spożywczego” i „niepokoje społeczne”. List otwarty branży do premiera Morawieckiego

Liczne krajowe organizacje zrzeszające producentów żywności wystosowali list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Przedsiębiorcy apelują o objęcie dużych przedsiębiorstw z rynku rolno-spożywczego przepisami ograniczającymi ceny energii elektrycznej. Piszą o zagrożeniu przyszłości polskiego sektora spożywczego, braku bezpieczeństwa żywnościowego Polaków i potencjalnych niepokojach społecznych.

Przedstawiciele polskiego sektora producentów i przetworów żywności wyrażają głębokie zaniepokojenie przyszłością polskiego sektora przetwórstwa, mrożenia i przechowywania żywności. Podkreślają, że projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku nie uwzględniają wsparcia dla dużych przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, w tym dużych spółdzielni rolniczych, których właścicielami są sami rolnicy.

Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że pozbawione wsparcia zostały podmioty, które są największymi producentami żywności, skupują i przetwarzają najwięcej żywności, gwarantując konsumentom bezpieczeństwo dostaw żywności, a rolnikom gwarancję odbioru wyprodukowanych płodów rolnych.

Musimy wyraźnie zaznaczyć, że brak takiego rozwiązania ograniczy skuteczność całego mechanizmu osłonowego. Spowoduje to, że dla ogromnej grupy podmiotów, ceny energii będą znacząco wyższe co przełoży się na ceny żywności. W dalszej konsekwencji spowoduje wygaszanie produkcji, na skutek zbyt wysokich kosztów produkcji, utratę rynków eksportowych, spowodowaną brakiem konkurencyjności polskich produktów na rynkach zewnętrznych. W kolejnych krokach oznaczać to będzie, ze przetwórcy nie będą w stanie zagwarantować ciągłości odbiorów płodów rolnych od rolników.

Autorzy pisma przypominają, że duże przedsiębiorstwa odpowiadają za ponad 60 procent wartości produkcji oraz ponad 70 proc. wartości polskiego eksportu żywności. Alarmują, że zawirowania w ciągłości produkcji skutkować będą gigantycznymi stratami zarówno dla sektora rolno-spożywczego jak i dla samych rolników.

Katastrofa polskiego sektora żywności

Jesteśmy przekonani, że tak potężne zawirowania w łańcuchu produkcji żywności, jej magazynowania i dystrybucji zakończą się katastrofą polskiego sektora żywnościowego. Małe i średnie firmy, które także borykają się z gigantycznymi problemami, nie będą w stanie zaspokoić potrzeb związanych z wyżywieniem naszych obywateli.

Już teraz słyszymy od firm zrzeszonych w naszych organizacjach, że gigantyczne koszty produkcji stawiają pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie wielu zakładów, które dotychczas radziły sobie z i tak wysokimi kosztami działalności. Jednak tak ogromne ceny energii i gazu spowodować mogą ich zamknięcie i zaprzestanie produkcji oraz odbioru surowca od rolnika.

Kryzys żywnościowy i niepokoje społeczne

Zdaniem przedsiębiorców, decyzje rządu prowadzić będą do pogłębiającego się kryzysu żywnościowego i niepokojów społecznych. Dlatego apelują do premiera Morawieckiego o natychmiastowe uwzględnienie dużych zakładów i spółdzielni przetwórczych oraz wielkopowierzchniowych mroźni w uchwalanych zmianach i włączenie dużych przedsiębiorstw do mechanizmów pomocowych.

Apel podpisali przedstawiciele organizacji: Polska Izba Mleka, Polska Federacja Producentów Żywności, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Związek Polskie Mleko, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Krajowa Izba Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, a także NSZZ Solidarność Przemysł Spożywczy.

www.wiadomoscihandlowe.pl