Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Kaucje za butelki szklane i plastikowe w 2022 r. Oto plany rządu

Kaucje za butelki szklane i plastikowe w 2022 r. Oto plany rządu

W I kwartale 2022 r. rząd planuje przyjąć projekt ustawy wprowadzającej powszechny system kaucyjny dla butelek na napoje. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od lipca.
Butelki plastikowe o pojemności do 3 l i szklane do pojemności 1,5 mają zostać objęte systemem kaucyjnym. Opróżnione butelki będzie można oddawać w sklepach. Projekt ustawy o wdrożenia w Polsce systemu kaucyjnego został wpisany do wykazu prac rządu. Jak poinformował w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji ochrony środowiska wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, planowany termin wejścia w życie tej nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi to 1 lipca 2022 r.

Zgodnie z dyrektywą 2019/904, w 2025 r. poziom recyklingu butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l, wraz z ich zakrętkami i wieczkami, ma wynieść 77 proc., a w 2029 r. – 90 proc. Jedną z dopuszczalnych metod osiągnięcia tych poziomów jest wprowadzenie systemu kaucyjnego.

Projektowane przez ministerstwo klimatu regulacje zakładają, że system kaucyjny przewiduje pobranie w momencie zakupu opłaty, zwracanej w momencie zwrotu opakowań – w tym przypadku butelek. System ma być powszechny, mieć niedyskryminujący charakter, a dla odzyskania kaucji za butelkę nie będzie wymagane posiadanie paragonu.

Z kolei producenci napojów w butelkach objętych systemem będą zobowiązani do sfinansowania co najmniej selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych, transportu opakowań do producenta oraz odpadów opakowaniowych do zakładu przetwarzania, oraz kosztów sprawozdawczości.

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym będą obowiązani do uzyskania w ramach systemu kaucyjnego określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych. Nieuzyskanie wymaganych poziomów wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia przez wprowadzających opłaty produktowej.

Projektowana regulacja ma zobowiązywać każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100 m kw. do odbierania pustych opakowań objętych systemem kaucyjnym. Dla mniejszych sklepów możliwość odbioru butelek i zwrotu kaucji ma być dobrowolna.

Wiceminister Ozdoba na posiedzeniu komisji wyjaśnił także, że na razie nie planuje się objęcia systemem kaucyjnym puszek ze stopu aluminium, ponieważ stopień odzysku tych opakowań przekracza 80 proc. To jest towar deficytowy i poszukiwany, więc nie ma problemu z jego zbieranie – zaznaczył.

www,businessinsider.com.pl