Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > KE w sprawie pestycydów wskazuje na pilną potrzebę dalszego ograniczania ich stosowania w UE

KE w sprawie pestycydów wskazuje na pilną potrzebę dalszego ograniczania ich stosowania w UE

Komisja Europejska opublikowała w dn. 6 lipca swoją odpowiedź na wniosek Rady o dodatkowe dane dotyczące zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, które potwierdzają, że cele w zakresie redukcji pestycydów określone we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin („SUR”) nie zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu. Wniosku tego nie zmieniają negatywne krótkoterminowe skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wręcz przeciwnie, jakiekolwiek niepowodzenie w realizacji celu redukcji pestycydów teraz będzie miało długoterminowe i potencjalnie nieodwracalne skutki dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego w przyszłości.

Postępy w realizacji celów

Państwa członkowskie poczyniły już znaczne postępy w realizacji celów. Potwierdza to coroczna aktualizacja celów w zakresie redukcji pestycydów, która wskazuje na redukcję pestycydów chemicznych o 33% i redukcję bardziej niebezpiecznych pestycydów o 21% do 2021 r. na poziomie UE. Chociaż UE czyni postępy we właściwym kierunku, aby do 2030 r. osiągnąć cel polegający na zmniejszeniu o 50% stosowania chemicznych i bardziej niebezpiecznych pestycydów oraz ryzyka związanego z nimi, nadal pozostaje wiele do zrobienia.

W odpowiedzi udzielonej Radzie zaproponowano możliwe sposoby dalszego zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla rolników oraz uwzględniono ostatnie zmiany w zakresie alternatyw dla pestycydów chemicznych. W odpowiedzi określono możliwości dalszych działań w celu przyspieszenia wprowadzania rozwiązań alternatywnych na rynek i utrzymania ogólnej pozytywnej tendencji. Obejmowało to dalsze zapewnianie, że chemiczne i bardziej niebezpieczne pestycydy są stosowane tylko w ostateczności. Konsekwentnie stosując zasady integrowanej ochrony przed szkodnikami (IPM) i otrzymując niezależne porady dotyczące jej stosowania, jak przewidziano w SUR, rolnicy mogą zmniejszyć swoją zależność od pestycydów chemicznych bez narażania rentowności swoich gospodarstw.

www.foodfakty.pl