Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i marketingowych

Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i marketingowych

Opracowanie kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej i praktyk marketingowych to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma być jednym z pierwszych rezultatów realizacji Strategii “Od pola do stołu”, przyjętej w Unii Europejskiej w 2020 roku.

Kodeks będzie określał dobrowolne działania, które będą mogły zadeklarować podmioty funkcjonujące “między polem a stołem”, takie jak przetwórcy żywności, operatorzy usług gastronomicznych, detaliści i dystrybutorzy. Kodeks postępowania ma być ważnym narzędziem umożliwiającym podmiotom prywatnym podjęcie działań wspierających przejście na zrównoważony system żywnościowy. Ma on uwzględniać różne aspekty, w tym potrzebę odbudowy i wzmocnienie odporności – w kontekście kryzysu spowodowanego COVID19 – oraz inne wyzwania gospodarcze, środowiskowe i społeczne.

Podmioty będą mogły dobrowolnie zadeklarować podjęcie pewnych działań w celu poprawy ich realnego wpływu na zrównoważony rozwój, w ramach własnej działalności lub współpracy z innymi podmiotami z branży oraz innymi interesariuszami systemu żywnościowego (takimi jak rolnicy i konsumenci).

Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i marketingowych ma być gotowy do zatwierdzenia przez zainteresowane strony już w czerwcu 2021 r. Proces opracowywania kodeksu rozpoczął się oficjalnie w grudniu 2020 r.

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi inicjatywy oraz dodatkowymi materiałami informacyjnymi.


www.gov.pl/ijhars