Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Komisja Europejska nie zgodziła się zakaz importu malin i truskawek z Ukrainy

Komisja Europejska nie zgodziła się zakaz importu malin i truskawek z Ukrainy

Komisja Europejska zgodziła się na zakaz importu zbóż, ale nie zgodziła się zakaz importu malin. Polska wnioskowała o zablokowanie importu w związku z kryzysem na rynku.

Wobec kryzysu na rynku malin i cen skupu poniżej 5,00 zł/kg polskie władze najpierw uruchomiły rządowy skup tych owoców, a następnie zwróciły się do Komisji Europejskiej o zakaz importu mrożonych malin z Ukrainy. Pierwsze rozwiązanie nie wpłynęło na poprawę sytuacji w skali całego kraśnickiego zagłębia malinowego.

Jeśli chodzi o drugie rozwiązanie to Polska złożyła wniosek 14 lipca. Wówczas zgłaszaliśmy Brukseli konieczność wstrzymania importu mrożonych malin i truskawek z Ukrainy do Polski. We wniosku, podobnie jak w przypadku zbóż, dopuszczano możliwość transportu.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało zarząd KRIR, że Komisja Europejska negatywnie zaopiniowała wniosek Polski. W uzasadnieniu wskazano, że wysokość zbiorów i/lub poziom cen nie są wystarczającym dowodem na zaistnienie wyjątkowych okoliczności, które wymagałyby natychmiastowego działania, stąd wprowadzenie środków zapobiegawczych, o które wnioskowała Polska w odniesieniu do owoców miękkich, zdaniem KE nie jest uzasadnione. W związku z powyższym mrożone maliny będą mogły bezcłowo wjeżdżać do UE (w tym Polski) do czerwca 2024 roku.

Polscy plantatorzy mają obawy, że podobnie jak przed rokiem, sierpniowy i wrześniowy import mrożonych malin będzie tak samo duży lub większy niż w 2022. Przypomnijmy, że w 2022 sprowadzono do Polski 22,2 tysiąca ton malin. Natomiast w tym roku, tylko do końca maja 7700 ton produktu. Negatywny wpływ masowego i tańszego importu na krajowy rynek jest oczywisty i niepodważalny.

www.sad24.pl