Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Komisja Europejska przedstawiła zaktualizowaną ścieżkę inflacji w Polsce. Prognoza mocno w górę

Komisja Europejska przedstawiła zaktualizowaną ścieżkę inflacji w Polsce. Prognoza mocno w górę

Inflacja HICP w Polsce wyniesie w tym roku 11,6 proc., a w roku kolejnym spadnie do 7,3 proc. – wynika z prognoz Komisji Europejskiej. Jeszcze w lutym prognoza KE zakładała inflację w Polsce rzędu 6,8 proc. w br. i 3,8 proc. w roku 2023.

HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obejmujący przeciętnie koszyk około 700 towarów i usług i pozwalający na bezpośrednie porównywanie poziomu inflacji w poszczególnych krajach UE (tym różni się od inflacji CPI podawanej przez polski Główny Urząd Statystyczny).

Jak tłumaczą autorzy najnowszego raportu, wysoka dynamika cen utrzyma się w powodu rosnących globalnie cen energii i żywności. Ponadto rosnące jednostkowe koszty pracy i zakłócenia łańcuchów dostaw będą powodowały presję na zwrot inflacji bazowej, zwłaszcza w 2022 r.

– Oczekujemy, że inflacja HICP będzie utrzymywać wysoki wzrost i osiągnie szczyt w trzecim kwartale 2022 r., w wyniku czego roczna stopa inflacji sięgnie 11,6 proc. w 2022 r. – napisali twórcy najnowszych prognoz KE.

W raporcie czytamy, że zdaniem Komisji silniejsze od oczekiwań zwiększenie oszczędności oraz podwyższona inflacja mogą przyczynić się do ograniczenia konsumpcji. Zdaniem Komisji wyższa niepewność co do perspektyw gospodarczych i podwyższona inflacja obniżą skłonność gospodarstw domowych do wydatków. Jednak z drugiej strony napływ uchodźców z Ukrainy da impuls do wzrostu konsumpcji i pozwoli nieco zrekompensować wyżej tamte czynniki.

Według KE wzrost PKB Polski w 2022 r. wyniesie 3,7 proc. Z kolei w roku 2023 PKB urośnie o 3 proc.

www.wiadomoscihandlowe.pl