Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Komisja Europejska przeznaczy 186 mln euro na promowanie unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami

Komisja Europejska przeznaczy 186 mln euro na promowanie unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami

W 2024 r. Komisja Europejska wyda 186 mln euro na promowanie unijnych produktów rolno-spożywczych – zarówno na rynku wewnętrznym jak i poza granicami UE.

W 2024 r. Komisja Europejska przeznaczy 185,9 mln euro na promowanie wysokiej jakości ekologicznych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami. Przyjęty program prac w zakresie polityki promocyjnej na 2024 r. ma na celu stworzenie nowych możliwości rynkowych przy jednoczesnym uwzględnieniu priorytetów politycznych, analizy przewidywanego eksportu na istniejące i wschodzące rynki, a także wkładu zainteresowanych stron.

Kampanie promocyjne poświęcone europejskim produktom rolnym powinny otwierać nowe możliwości rynkowe dla unijnych rolników i unijnego przemysłu spożywczego, pomagając im zarazem w zabezpieczeniu prowadzonej przez siebie działalności. Oprócz zwiększenia zrównoważonej produkcji i konsumpcji produktów rolnych polityka promocyjna wspiera również zrównoważoną odbudowę unijnego sektora rolno-spożywczego w trudnej sytuacji gospodarczej.

Kwoty na kampanie wybrane w 2024 r. są rozdzielone na promocję na rynku wewnętrznym UE i na promocję w państwach trzecich i wynoszą odpowiednio 81,3 mln euro oraz 85,1 mln euro. W przypadku promocji poza granicami UE głównymi rynkami docelowymi są kraje i regiony o wysokim potencjale wzrostu gospodarczego. Są to Chiny, Japonia, Korea Południowa, Singapur i Ameryka Północna. Jednym z głównych rynków eksportowych w przypadku unijnych produktów rolno-spożywczych jest wciąż Wielka Brytania, do której trafia ponad 20 proc. eksportu UE-27.

Komisja Europejska współfinansuje do 80 proc. wybranych projektów złożonych przez podmioty prywatne, a także prowadzi własne kampanie komunikacyjne w państwach trzecich. Działania takie mogą obejmować udział w targach rolno-spożywczych, organizację delegacji przedsiębiorców w państwach trzecich oraz opracowanie podręczników wchodzenia na rynek dla eksporterów.

Więcej informacji w linku: www.europa.eu/news