Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Komisja przyjmuje nowe przepisy w celu ochrony obywateli przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami w żywności

Komisja przyjmuje nowe przepisy w celu ochrony obywateli przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami w żywności

Komisja przyjęła nowe przepisy mające na celu ochronę obywateli przed chemikaliami, które mogą mieć negatywny wpływ na układ odpornościowy, rozwój płodu i dziecka lub cholesterol. Nowe przepisy ograniczają poziomy czterech chemikaliów środowiskowych, substancji perfluoroalkilowych (PFAS) w żywności. Będą chronić konsumentów w UE, zmniejszając ich narażenie na te szkodliwe chemikalia.

Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała:  

„Robimy kolejny krok w kierunku zwiększenia poziomu bezpieczeństwa żywności w UE i lepszej ochrony obywateli przed szkodliwymi chemikaliami. Te nowe przepisy pokazują, że zależy nam na stawianiu zdrowia obywateli na pierwszym miejscu. To stały i niezmienny priorytet”.

Cztery substancje chemiczne, o których mowa – kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), kwas perfluorooktanowy (PFOA), kwas perfluorononanowy (PFNA) i kwas perfluoroheksanosulfonowy (PFHxS) – są również znane jako „wieczne chemikalia”, ponieważ ich skład chemiczny nie pozwala na ich rozkład. Państwa członkowskie jednogłośnie poparły nowe zasady, które opierają się na rzetelnej ocenie naukowej przeprowadzonej przez EFSA . Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 r.

Odzwierciedlają one ważne zobowiązanie podjęte przez Komisję w unijnej strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczące zajęcia się obecnością PFAS w żywności poprzez wprowadzenie limitów w prawodawstwie dotyczącym zanieczyszczeń żywności.

www.foodfakty.pl