Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego staje po stronie rolników w kwestii handlu z Ukrainą

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego staje po stronie rolników w kwestii handlu z Ukrainą

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 26 lutego Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi działająca przy Parlamencie Europejskim wypracowała swoje opinie w sprawie przedłużenia tymczasowych środków liberalizacji handlu z Ukrainą. Członkowie rozmawiali także o zakłóceniach na rynku wewnętrznym w kontekście protestów rolników oraz o zmniejszeniu obciążeń administracyjnych ciążących w rolnictwie.

Należy wzmocnić ochronę zgodnie z żądaniami rolników

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego zdecydowała, że należy wzmocnić środki ochrony przed importem ukraińskich produktów rolnych, zgodnie z żądaniami rolników w kilku krajach UE, podaje Euroaktiv.

Według konkluzji Komisji „środki ochronne powinny obejmować wszystkie sektory, a środki nadzwyczajne mające na celu przywrócenie ceł na jaja, drób i cukier należy rozszerzyć na zboża, nasiona oleiste i miód”.

Import z 2020-21 powinien być odnośnikiem dla działań KE

Do oceny przekroczenia średniego poziomu importu Komisja Rolnictwa PE proponuje wykorzystanie „przedwojennych” danych za lata 2021–2022, natomiast Komisja Europejska zaproponowała uwzględnienie danych za lata 2022–2023.

Część przyznanej Ukrainie pomocy finansowej należy przeznaczyć na zakup i magazynowanie importowanych z tego kraju towarów

Komisja Rolnictwa uważa także, że środki z kwoty 50 miliardów euro przyznanej Ukrainie należy przeznaczyć na zakup i przechowywanie importowanych ukraińskich produktów rolnych. Pomoże to ustabilizować ceny rynkowe w przypadku nadmiernego importu.

Wnioski Komisji ds. Rolnictwa zostaną przekazane Komisji ds. Handlu, która może uwzględnić lub odrzucić poprawki.

Ostateczne głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie ukraińskiej odbędzie się 7 marca.

www.agroprofil.pl