Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Komunikat ARiMR w sprawie grup producentów owoców i warzyw

Komunikat ARiMR w sprawie grup producentów owoców i warzyw

ARiMR

Ponad 7 mld zł unijnego wsparcia trafiło za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 314 grup zrzeszających producentów owoców i warzyw w ciągu ostatnich 11 lat. Podmioty te potrafiły skutecznie wykorzystać otrzymaną pomoc i stały się liczącą siłą na unijnym i światowym rynku. Jednym z elementów, który miał na to wpływ, jest to, że wytwarzane przez te grupy owoce i warzywa są smaczne i zdrowe.

Za sukcesem polskich grup produkujących owoce i warzywa stoją wielkie inwestycje, których nie dałoby się zrealizować, gdyby nie unijna pomoc. Dzięki niej producenci zrzeszeni w tych grupach mogli kupić nowoczesne maszyny do zbioru owoców i warzyw czy wybudować magazyny, w których można je przechowywać. Inwestowali także w nowoczesne maszyny i urządzenia, służące do mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania czy konfekcjonowania owoców i warzyw, oraz środki transportu gotowych produktów. Tak przygotowane grupy producentów owoców i warzyw mogły stawić czoła nie tylko światowej i europejskiej konkurencji, ale także niespodziewanym zdarzeniom, takim jak choćby nałożenie przez Rosję embarga na polskie produkty.

Wysoko rozwinięty i niezwykle nowoczesny system przechowalnictwa wprowadzony przez nasze grupy umożliwia magazynowanie produktów w długim okresie czasu bez obniżania ich jakości. W warunkach embarga pozwoliło to grupom zyskać czas na  poszukiwanie  nowych  kanałów dystrybucji ich towarów i podjęcie działań zmierzających do dywersyfikacji rynków zbytu.

Produkty wytwarzane przez grupy owocowo-warzywne są nie tylko dobrej jakości, ale charakteryzują się również jednorodnością asortymentu, co sprawia, że są one chętniej odbierane przez duże centra handlowe.
Rolnicy, którzy zdecydowali się zrzeszać i podjąć działalność w zorganizowanej formie jaką jest grupa producentów, uzyskują większy dostęp do rynku oraz większą stabilizację cen, obniżają koszty produkcji i sprzedaży poprzez wspólne inwestowanie oraz wspólne dokonywanie zakupów środków do produkcji.
Warto również zwrócić uwagę na to, że grupy producentów owoców i warzyw stały się ważnym czynnikiem rozwoju lokalnych społeczności, gdyż tworzą miejsca pracy, generują lokalne wpływy podatkowe, prowadzą do zwiększenia dochodowości produkcji rolnej, a tym samym do poprawy jakości życia na wsi.

Sukces grup producentów owoców i warzyw  jest dowodem na to, że wspólne działanie pozwala zrealizować to, co w pojedynkę byłoby trudne, czy wręcz niemożliwe. Organizacje te są na polskim rynku poważnym partnerem biznesowym i społecznym. Potencjał produkcyjny i sprzedażowy, którym dysponują, nie tylko umożliwia im nawiązywanie trwałych relacji biznesowych, ale także pozwala na dostosowanie się do zróżnicowanych potrzeb kontrahentów. Tak duże podmioty, dzięki skali produkcji, są w stanie szybko przygotować zamówienie o pożądanych przez zamawiającego cechach, właściwej, nawet dużej  ilości, odpowiednio przygotowane i opakowane, a do tego wysokiej jakości.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 22.06.2015 roku