Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Komunikat w sprawie stosowania fungicydów zawierających iprodion

Komunikat w sprawie stosowania fungicydów zawierających iprodion

Z powodu nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej iprodion przez Parlament Europejski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 5 marca 2018 roku cofa zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środków
Iprodione 500 SC i Rovral Aquaflo 500 SC oraz cofa zezwolenie na handel równoległy środkiem Dymas.

W związku z tym okres na zużycie istniejących zapasów tych środków jest ograniczony:
– do dnia 20.04.2018 (Iprodion 500 SC i Rovral Aquaflo 500 SC) i do 20.05.2018 (Dymas) w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji tych środków,
– do dnia 05.06.2018 w odniesieniu do unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.

Wobec powyższego fungicydy: Dymas, Iprodione 500 SC i Rovral Aquaflo 500 SC mogą być stosowane w ochronie roślin przed chorobami tylko do 5 czerwca 2018 roku.

Przygotowano na podstawie Decyzji MRiRW nr R-1/2018u, R-4/2018u i R-5/2018u z dnia 5.01.2018 r.

Źródło: www.inhort.pl z dnia 22.03.2018 roku