Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Koniec z dopłatami na zakładanie nowych sadów i plantacji wieloletnich

Koniec z dopłatami na zakładanie nowych sadów i plantacji wieloletnich

W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 inwestycje związane z zakładnaiem sadów i plantacji wieloletnich oraz wymiany w nich nasadzeń nie będą mogły zostać zakwalifikowane do wsparcia. Brak finansowania nowych nasadzeń, w interwencjach inwestycyjnych PS WPR 2023-2027 podyktowana jest decyzją, która ma na celu dostosowanie ograniczonego popytu do podaży na produkty z upraw trwałych w Polsce, jak i również na rynkach międzynarodowych – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na pismo KRIR.

Na wniosek Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał propozycję Świętokrzyskiej Izby, aby zakończyć program wsparcia na nowe nasadzenia
sadownicze a fundusze przeznaczyć na karczowanie starych sadów oraz na rekultywację gruntów po sadach. Ograniczenie produkcji sadowniczej powinno być zrekompensowane z  tytułu utraconego dochodu na wzór rezygnacji z uprawy np. buraków cukrowych przez okres min. 5 lat a grunty przeznaczyć pod uprawę innych upraw.

Więcej w linku: www.e-sadownictwo.pl