Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Koszty wycofywania produktów będą częściowo rekompensowane

Koszty wycofywania produktów będą częściowo rekompensowane

ARR

Agencja Rynku Rolnego informuje, że koszty transportu i pakowania przy operacjach wycofania z przeznaczeniem na cele bezpłatnej dystrybucji, zarówno w przypadku działań realizowanych przez organizacje producentów (realizujących programy operacyjne), jaki i producentów indywidualnych, będą rekompensowane ze środków finansowych UE.

Informacja powyższa wynika z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, określa się zasady rekompensowania kosztów transportu, pakowania i sortowania.

Stawki określają załączniki nr XII i XIII rozporządzenia Nr 543/2011.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 09.09.2014 roku