Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1 września powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jednocześnie przestana istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Zmiany te maja na celu zmniejszenie liczby  instytucji, ograniczenie kosztów  ich funkcjonowania  oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów  i kontrahentów.

Zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich  przejdą do KOWR , natomiast pozostałe przejmie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  oprócz centrali i oddziałów terenowych będzie miał biura terenowe/filie.
 
– Lokalizacje KOWR zostaną rozmieszczone na mapie Polski tak, aby znajdowały się jeszcze bliżej rolnika. Dodatkowe siedziby ułatwią dostęp beneficjenta do instytucji oraz zapewnią sprawniejszą obsługę. To w nich będzie można uzyskać wszelkie informacje oraz pobrać potrzebne dokumenty. Zarówno w oddziałach terenowych, jak i biurach terenowych/filiach będzie można złożyć wnioski i uzyskać pomoc przy ich wypełnieniu – informuje ARR.
 
Adresy oddziałów, biur/filii – tutaj

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 09.08.2017 roku