Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Kryzysowe wsparcie dla sadowników od 30 września 2016 roku

Kryzysowe wsparcie dla sadowników od 30 września 2016 roku

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż  począwszy od dnia 30 września 2016 r., to jest z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r., uruchamia kolejny mechanizm WPR „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

Producenci zainteresowani wsparciem od dnia 30 września br. mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

ARR podkreśla, iż powiadomienia złożone przed ww. terminem tj. 30 września br. nie będą mogły zostać rozpatrzone ze względu na wejście w życie przepisów ww. rozporządzenia od tego dnia.

Źródło: www.e-sadownictwo.pl z dnia 25.09.2016 roku