Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Mamy polski KPO – Komisja UE zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Mamy polski KPO – Komisja UE zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała nasz KPO. Wynegocjowaliśmy w Brukseli ponad 158,5 mld zł.

“Środki z Krajowego Planu Odbudowy wzmocnią polską gospodarkę oraz przestawią ją na nowe tory. Fundusze zainwestujemy m.in. w zrównoważony rozwój, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie. Pozytywne skutki odczuje każdy obywatel

– powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Rok 2020 zmienił świat. Pandemia COVID-19 spowodowała spowolnienie gospodarek europejskich, znaczący kryzys w wielu branżach, a także zmianę stylu życia i pracy ogromnej liczby Europejczyków. Światowa gospodarka nie podniosła się jeszcze dobrze po skutkach pandemii, a już spadł na nią kolejny cios w postaci agresji Rosji na Ukrainę

– dodał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Działania Komisji Europejskiej w kierunku łagodzenia skutków pandemii skoncentrowały się na wypracowaniu odpowiednich podstaw prawnych dla stworzenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego częścią Funduszu Odbudowy. Pieniądze zgromadzone w Funduszu mają pomóc państwom Unii Europejskiej przezwyciężyć kryzys, który dotknął je wszystkie, mimo, że w różnym stopniu. Każdy kraj UE opracował własny Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawierający konieczne do przeprowadzenia reformy i przewidywane do realizacji inwestycje.

Zaplanowane w KPO reformy oraz przedsięwzięcia pozwolą nam jeszcze lepiej stawić czoła wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu oraz korzystać z nowych technologii, w tym z rozwiązań cyfrowych. Środki z KPO mają także wzmocnić polską gospodarkę, zapewnić nowe inwestycje i miejsca pracy. Efekty wdrożenia KPO odczuje każdy obywatel

– dodaje minister.

Wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz ponad 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w KPO. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynować będzie współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 54 inwestycji.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych:

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
  • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  • Transformacja cyfrowa,
  • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
  • Zielona, inteligentna mobilność.

Ostatnim z komponentów jest Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

KPO realizuje zalecenia Rady UE dla Polski z 2019 i 2020 roku. Szczególnie nacisk został położony na zalecenia dotyczące konieczności transformacji ekologicznej i cyfrowej. Na projekty realizujące cele klimatyczne przeznaczymy 42,7% środków KPO, na przedsięwzięcia z obszaru transformacji cyfrowej – 20,85%.

Informacje na temat KPO można znaleźć w serwisie KPO www.kpo.gov.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl/kpo.

www.gov.pl/fundusze-regiony