Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Metodologia oceny wpływu żywności i napojów na środowisko – ECO IMPACT

Metodologia oceny wpływu żywności i napojów na środowisko – ECO IMPACT

Przemysł spożywczy jest odpowiedzialny za jedną trzecią światowych emisji. Po ponad roku intensywnych badań, rozwoju i testów z partnerami i zainteresowanymi stronami, organizacja non-profit Foundation Earth opublikowała nową metodę oceny wpływu żywności i napojów na środowisko.

Metodologia, która opiera się na zaproponowanej przez Komisję Europejską metodzie PFE – Product Environmental Footprint, stanowi kamień milowy w świecie oznakowania ekologicznego, przybliżając do zharmonizowanego systemu, który może być stosowany w całej Europie i poza nią. Opracowana została we współpracy z Blonk Consultants, Niemieckim Instytutem Technologii Żywności DIL (Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik eV) i wspierana jest przez EIT Food.

Metodologia ta oferuje system punktacji środowiskowej, który umożliwia porównanie różnych łańcuchów żywnościowych produkujących ten sam rodzaj żywności, umożliwiając przedsiębiorstwom przekształcenie ich systemów żywnościowych w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie konsumentom jasne i wiarygodne informacje dzięki ekologicznym oznakowaniom potrzebne do dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów zakupowych.

Ponad 20 marek oceniło już ponad 350 produktów w Foundation Earth, demonstrując zaangażowanie sektora w przyłączenie się do ruchu ekologicznego w ramach tej inicjatywy.

Jest to duży  przełom, jeśli chodzi o zapewnienie, że roszczenia ekologiczne można uzasadnić w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu i planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym z 2020 r., umożliwiając przedsiębiorstwom przygotowanie się do polityki UE i Wielkiej Brytanii mającej na celu zwiększenie przejrzystości środowiskowej.

Udoskonalenie obecnej metody europejskiego śladu środowiskowego produktu (PEF)

Choć powszechnie akceptowany, istniejący system PEF wiąże się z pewnymi wyzwaniami, z których dwie główne bariery to:

  1. Niemożność zaakceptowania danych pierwotnych z określonych łańcuchów dostaw – co oznacza, że nie można porównywać różnych łańcuchów żywnościowych produkujących tę samą żywność.
  2. Znaczna część procesu PEF nie została szczegółowo zdefiniowana. Oznacza to, że dwie analizy śladu środowiskowego produktu przeprowadzone przez różne przedsiębiorstwa mogą dać różne wyniki ze względu na różne interpretacje przepisów.

Metoda zaproponowana przez Foundation Earth eliminuje te słabości i zapewnia znacznie wyższy poziom informacji w porównaniu z poprzednim systemem PEF, zapewniając jasne wytyczne dotyczące dostarczania znormalizowanych ocen śladu środowiskowego produktu oraz, dzięki uwzględnieniu danych pierwotnych, umożliwiając porównanie różnych łańcuchów dostaw wytwarzających ten sam produkt.

Zaktualizowana metoda pozwala na ocenę 16 wskaźników oddziaływania na środowisko w ramach PEF, w tym: zmiany klimatu, ubytek warstwy ozonowej, toksyczność dla ludzi (nowotwory oraz nienowotworowa), pył zawieszony, promieniowanie jonizujące, fotochemiczne tworzenie ozonu, zakwaszenie, eutrofizacja (morska, lądowa i wód słodkich), ekotoksyczność (wody słodkie), użytkowanie gruntów, zużycie wody, wykorzystanie zasobów (minerały, metale), wykorzystanie zasobów (skamieniałości).

Metodologia wg Foundation Earth

  • Proponuje zharmonizowaną, przyjazną dla PEF metodologię LCA do obliczania śladu środowiskowego produktów spożywczych.
  • Opiera się na istniejących rozwiązaniach, PEFCR, wytycznych PEF, wytycznych Food Drink Europe.
  • Zaprojektowana, aby umożliwić porównanie ocen między różnymi kategoriami żywności i w ramach tej samej kategorii.
  • Zawiera wytyczne dotyczące podstawowych źródeł danych wymaganych do przeprowadzenia LCA w oparciu o typ producenta żywności.
  • Zawiera wskazówki dotyczące preferowanych dodatkowych źródeł danych.
  • Proponuje uproszczone podejście do oceny jakości danych śladu środowiskowego produktu, aby umożliwić ich powszechne stosowanie.

Z pełną treścią dokumentu przedstawiającego metodologię oceny cyklu życia opracowaną i wdrożoną przez Foundation Earth i jej ekspertów można zapoznać się tutaj: https://www.foundation-earth.org/resources/

www.foodfakty.pl