Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > MF o opłacie od cukru w napojach

MF o opłacie od cukru w napojach

Napój, który powstał wskutek połączenia chociażby dwóch produktów, nawet jeżeli oddzielnie nie podlegają one opłacie od środków spożywczych (np. sok 100% czy woda), należy traktować jako produkt – mieszaninę z dodatkiem środków spożywczych.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów w zakresie opłaty od środków spożywczych zawartych w napojach

W nawiązaniu do artykułu „CUKIER KRZEPI BUDŻET, NIE ZDROWIE” wyjaśniamy, że procedowany projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym w zakresie opłaty od środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej) utrzymuje dotychczasowy zakres przedmiotowy ustawy i w żaden sposób go nie rozszerza.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, opłacie podlega napój z dodatkiem m.in. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje.

Oznacza to, że „dodane” do napoju substancje mogą być również cukrami występującymi naturalnie np. dodatek soku owocowego zawierającego występujący w nim naturalnie cukier stanowi dodatek środka spożywczego zawierającego cukry i skutkuje objęciem napoju opłatą – o ile zawartość cukru w danym napoju wynosi powyżej 5g/100 ml.

Tym samym, zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy napój, który powstał wskutek połączenia chociażby dwóch produktów, nawet jeżeli oddzielnie nie podlegają one opłacie od środków spożywczych (np. sok 100% czy woda), należy traktować jako produkt – mieszaninę z dodatkiem środków spożywczych.

Powyższe stanowisko jest zgodne zarówno z wyjaśnieniami udzielanymi przez Ministerstwo Zdrowia jak i z interpretacjami indywidualnymi wydawanymi w tym zakresie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDSB1-1.4019.10.2022.2.MF, 0111-KDSB1-1.4019.190.2021.2.MF, czy 0111-KDSB1-1.4019.22.2021.2.MF).

Podkreślamy, że zmiany proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym nie rozszerzają zakresu przedmiotowego obowiązującej ustawy, a jedynie eliminują występujące wątpliwości interpretacyjne.

(Informacja Ministerstwa Finansów z 7 listopada 2022 r. przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy)

www.podatki.biz