Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała wytyczne dla firm dotyczące zeroemisyjności

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała wytyczne dla firm dotyczące zeroemisyjności

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała długo oczekiwane wytyczne dotyczące zeroemisyjności – „Zero Net”, aby wesprzeć wszystkie podmioty i organizacje w osiągnięciu ich celów.

Ponad 1200 ekspertów z ponad 100 krajów przyczyniło się do tego, aby wytyczne dotyczące zerowej emisji netto stały się skutecznym wspólnym punktem odniesienia dla wytycznych dotyczących zerowej emisji netto .

Wytyczne stanowią wspólny punkt odniesienia dla wspólnych wysiłków, oferując globalną podstawę harmonizacji, zrozumienia i planowania zerowej wartości netto dla podmiotów na poziomie stanowym, regionalnym, miejskim i organizacyjnym.

Wytyczne zeroemisyjności – „Net Zero” wyznaczają wspólną ścieżkę dla:

  • definicji „zera netto” i terminów pokrewnych (usuwanie gazów cieplarnianych, kompensacja, łańcuch wartości itp.), wyjaśniającą różnice w zakresie między emisjami bezpośrednimi, emisjami pośrednimi z zakupionej energii i innymi emisjami pośrednimi wynikającymi z działalności organizacji;
  • zasady wysokiego szczebla dla wszystkich podmiotów, które chcą osiągnąć neutralność klimatyczną;
  • praktyczne wytyczne dotyczące jak najszybszego osiągnięcia celu, najpóźniej do 2050 r.;
  • przejrzysta komunikacja, wiarygodne twierdzenia i spójne raporty dotyczące emisji, redukcji i pochłaniania.

Wytyczne opierają się na rozmachu istniejących dobrowolnych inicjatyw i zwiększają ich wpływ. Standaryzowane roszczenia zeroemisyjności są łatwiejsze do porównania, tworzą pętlę ambicji i można je skalować dzięki lepszym regulacjom.

Dostęp do wytycznych: https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:iwa:42:ed-1:v1:en

Wytyczne są dostępne w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i arabskim, a wkrótce pojawią się w kolejnych językach.

www.foodfakty.pl