Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Min. G. Puda: 30 mln euro wsparcia dla firm, które poniosły straty po brexicie

Min. G. Puda: 30 mln euro wsparcia dla firm, które poniosły straty po brexicie

5 czerwca br. rusza ostatni nabór wniosków w ramach Programu Re_Open UK. O środki mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku brexitu. Prognozowana kwota wsparcia to ok. 30 mln euro, w tym ok. 10 mln euro będzie przeznaczone na rekompensaty – poinformował na czwartkowej konferencji minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Budżet całego programu to ponad 500 mln zł.

Rozpoczynający się 5 czerwca br. nabór potrwa 21 dni i będzie ostatnim naborem z programu Re_Open UK, który ustanowiono dla wsparcia firm poszkodowanych przez brexit.

Pamiętamy o polskich firmach, które odczuły negatywne skutki brexitu. Wielu przedsiębiorców już skorzystało ze wsparcia w ramach programu Re_Open UK, które jest przez nas kontynuowane. Do rozdysponowania mamy jeszcze 30 mln euro. Ogłaszamy więc ostatni nabór wniosków. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tego konkretnego wsparcia

– powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna od 25 lat wspiera przedsiębiorców, dlatego podjęcie się kolejnego wyzwania związanego ze wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, którzy ucierpieli przez Brexit wydawało nam się oczywiste. Program Re_Open UK diagnozuje problemy firm i elastycznie reaguje na ich potrzeby.Założenia programu są kształtowane pod konkretne projekty. Poza tym dofinansowanie pomoże wielu polskim firmom powrócić na rynek brytyjski, eksportować więcej towarów lub zdobyć alternatywne rynki. Do końca 2023 r. planujemy przekazać polskim firmom ponad 400 mln zł

– podkreślił prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek Michalik.

Najważniejsze problemy i trudności wynikające z Brexitu, w odczuciu 90% badanych przedsiębiorców, są związane bezpośrednio z ich działalnością rynkową, skalą zamówień i spadkami przychodów. Firmy przede wszystkim zwracały uwagę na zmniejszoną liczbę zamówień, nawet o 40%, co bezpośrednio wpłynęło na spadek sprzedaży i przychodów. Dlatego rekompensata jest dla nich niezwykle ważna. A dodatkowo stosunkowo łatwa do zdobycia, bo nowy Typ 5. programu Re_Open UK, czyli BREXIToKOMPENSATY to bardzo prosta aplikacja o środki z wnioskiem uproszczonym do minimum

– powiedziała wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Agnieszka Sygitowicz.

Wsparcie dla firm, które poniosły straty po brexicie

31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiło z Unii Europejskiej.

Podmioty, które prowadziły działalności oparte na współpracy z tymi krajami, po tzw. brexicie odczuły i nadal odczuwają jego negatywne skutki. Stąd decyzja o powstaniu specjalnego funduszu europejskiego, tzw. pobrexitowej rezerwy dostosowawcze

– wyjaśnił minister G. Puda.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną wdrożyły specjalny instrument finansowy – pobrexitową rezerwę dostosowawczą. ŁSSE odpowiada za wdrażanie wsparcia dla przedsiębiorców.

W ramach Programu Re_Open UK zaplanowano działania mające przeciwdziałać i łagodzić skutki brexitu oraz pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu swojej działalności do nowej pobrexitowej rzeczywistości.

Na ten cel przeznaczono wsparcie dla firm w wysokości ponad 500 mln zł. O środki można ubiegać się w trybie konkursowym, a wnioski składać online poprzez stronę www.reopen.biz.

W ramach Programu już złożono 580 wniosków na kwotę dofinansowania ok. 86 mln euro.

Kto może skorzystać ze wsparcia

Nabory Programu Re_Open UK skierowane są do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Polski, w szczególności do MŚP.

Wsparcie ze środków pobrexitowej rezerwy dostosowawczej obejmuje wydatki poniesione i pokryte w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działania, na które można przeznaczyć wsparcie:

  • Nowe kierunki eksportu (sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach  gospodarczych);
  • Re_start inwestycyjny (sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa);
  • Adaptacja do zmian (koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexit);
  • Brexit bez straty (zwrot kosztów z typów 1,2,3 poniesionych od 1 stycznia 2020 roku);
  • Brexit bez straty – rekompensaty (bezzwrotna dotacja, jako rekompensatę za straty związane ze spadkiem obrotów aż do 200 tys. euro).

Pierwsze trzy typy projektów można ze sobą łączyć, co daje szerokie możliwości wsparcia przedsiębiorców – od imprez targowych po inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także stworzenie strategii i nowych modeli biznesowych. Wszystkie działania mają na celu pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych warunków rynkowych.

www.gov.pl/fundusze-regiony